Tijdelijk draaien rijrichting autoverkeer op oostelijk deel Hoogstraat in Montfoort

Op woensdag 22 februari a.s. draaien we tijdelijk de rijrichting in het oostelijk deel van de Hoogstraat voor het autoverkeer om.

Vanaf dat moment is het mogelijk om met de auto vanaf de Hofstraat naar de Keizerstraat door de Hoogstraat te rijden. De maatregel geldt niet voor fietsers, zij kunnen de Hoogstraat in beide richtingen blijven gebruiken.

Waarom doen we dit?

De gemeente werkt aan aanpassingen in de binnenstad, met als streven een leefbare, toegankelijke en veilige binnenstad. Hiervoor is, als onderdeel van een groter uitvoeringsprogramma, in juli 2020 de verkeerscirculatie in de binnenstad aangepast; rijrichtingen op de IJsselbrug, de Hoogstraat, de Hofstraat en Om ’t Hof zijn voor gemotoriseerd verkeer veranderd.

Deze verkeerscirculatie leidt op sommige punten, bijvoorbeeld de Mannenhuisstraat en Havenstraat, tot knelpunten.

Verkeer Montfoortse brug

De verkeerssituatie in de binnenstad wordt in de eerste helft van dit jaar in zijn geheel geëvalueerd. Vooruitlopend daarop wil de gemeente meer inzicht krijgen in de invloed die het verkeer over de Montfoortse brug heeft op de binnenstad. Omdat de Montfoortse brug momenteel gerenoveerd wordt en er tot 1 april a.s. geen autoverkeer over de Hollandsche IJssel mogelijk is, biedt dit een mogelijkheid voor een proef, waarin we gaan onderzoeken en ervaren:

  • welke invloed het verkeer over de brug op de binnenstad heeft. Hiervoor vergelijken we de tellingen van nu met de tellingen van voor juni 2020.
  • of het terugdraaien van de rijrichting op het oostelijk deel van de Hoogstraat de knelpunten oplost op de Mannenhuisstraat en Havenstraat, terwijl de brug is afgesloten.

Ervaringen tellen

Veranderingen in de verkeerssituatie is voor iedereen wennen. Daarom zal de proef enige weken duren. Dat geeft u en ons de kans om te ervaren wat de invloed van het gemotoriseerd verkeer op de binnenstad is, zonder de verkeersstroom die normaal gesproken over de brug komt. We zijn niet alleen benieuwd naar de tellingen, maar willen vooral ervaringen horen. Bij de evaluatie zullen we hier aandacht voor vragen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0348-476 400 of een mail sturen naar binnenstad@montfoort.nl. 

overzichtskaartje binnenstad draaien rijrichting Hoogstraat