Tijdelijke afsluiting fietskruispunt Linschoten

We hebben met camerabeelden ontdekt dat er schade is aan een rioolbuis die ligt onder de kruising van de Meidoornlaan en Strick van Linschotenstaat in Linschoten. Voor de veiligheid van weggebruikers hebben we de kruising afgezet met hekken.

De doorgang naar het fietspad langs de Provincialeweg is hierdoor afgesloten. 

Na de kerstvakantie zal de aannemer starten met werkzaamheden om de schade te repareren. Eerst zal dit stuk bemaald worden, zodat het grondwaterpeil lager wordt en de aannemer de werkzaamheden goed uit kan voeren. Dit gaat ongeveer twee weken duren. Vervolgens gaat de aannemer de rioolbuis vervangen. De inschatting is dat deze werkzaamheden ook twee weken duren.