Vaarweg Lange Linschoten van en naar Oudewater afgesloten tot 3 juni door werkzaamheden

De vaarweg op de Lange Linschoten is ter hoogte van Landgoed Linschoten afgesloten. Het vaarverkeer kan niet van en naar Oudewater varen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met 3 juni duren.

De oevers zijn verzakt en een deel van de bermen is verdwenen. Daarom herstellen we op dit moment de bermen en taluds langs de Lange Linschoten. Ook voeren we herstelwerkzaamheden uit. Onderdeel hiervan is het vervangen van de beschoeiing. De werkzaamheden hiervoor worden vanaf het water uitgevoerd. Daardoor is de Lange Linschoten ter hoogte van Landgoed Linschoten afgesloten.

Actuele informatie afsluiting vaarweg

De werkzaamheden op de Lange Linschoten ter hoogte van Landgoed Linschoten (langs de Noord Linschoterdijk) zijn naar verwachting 3 juni gereed, zodat vanaf 4 juni weer gevaren kan worden van en naar Oudewater. De actuele informatie over deze afsluiting ziet u op de website van vaarweginformatie. Hier is alleen de sluis in Oudewater aangegeven, maar het gaat om het hele deel van de Lange Linschoten tussen Linschoten en Oudewater. Daarnaast is de afsluiting tijdig met borden aangegeven.

Afsluiting Haardijk voor wegverkeer

Vanaf 5 juni starten de werkzaamheden langs de Haardijk. Vanaf die datum is de weg voor het wegverkeer afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Hulpdiensten krijgen wel altijd doorgang.

Onderdeel van een groter project

In januari zijn we gestart met het plaatsen van beschoeiing en uitvoeren van  herstelwerkzaamheden aan de taluds en bermen langs de Lange Linschoten. Dit is de eerste fase van dit project en gaat over de Haardijk en de Noord Linschoterdijk tussen Oudewater en TOP-Linschoten. In een volgende fase komen de Engherzandweg, Korte Linschoten Oostzijde, Dorpstraat Raadhuisstraat en Korte Linschoten Westzijde binnen het dorp aan de beurt. En ook de Korte Linschoten Westzijde tussen N204 en de Haardijk. We zullen er alles aan doen om de overlast voor zowel weg- als vaarverkeer binnen dit project zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie over dit project leest u via www.montfoort.nl/langelinschoten.