Door werkzaamheden vaarweg Lange Linschoten afgesloten t/m 3 juni en Haardijk afgesloten vanaf 5 juni

De vaarweg op de Lange Linschoten is ter hoogte van Landgoed Linschoten afgesloten. Het vaarverkeer kan niet van en naar Oudewater varen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met 3 juni duren. Daarna starten we met werkzaamheden in de berm van de Haardijk. Deze weg is vanaf 5 juni 7:00 uur afgesloten voor alle wegverkeer.

De oevers langs de Lange Linschoten en Haardijk zijn verzakt en een deel van de bermen is verdwenen. Daarom herstellen we op dit moment de bermen en taluds langs de Lange Linschoten en de Haardijk. Ook voeren we herstelwerkzaamheden uit. Onderdeel hiervan is het vervangen van de beschoeiing. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. 

Afsluiting vaarweg Lange Linschoten t/m 3 juni

De vaarweg op de Lange Linschoten (langs de Noord Linschoterdijk) is ter hoogte van Landgoed Linschoten afgesloten. Het vaarverkeer kan niet van en naar Oudewater varen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met 3 juni duren, zodat vanaf 4 juni weer gevaren kan worden van en naar Oudewater. De actuele informatie over deze afsluiting ziet u op de website van vaarweginformatie. Hier is alleen de sluis in Oudewater aangegeven, maar het gaat om het hele deel van de Lange Linschoten tussen Linschoten en Oudewater. Daarnaast is de afsluiting tijdig met borden aangegeven.

Afsluiting Haardijk voor wegverkeer vanaf 5 juni

Door werkzaamheden in de berm is de Haardijk in Linschoten vanaf 5 juni 7:00 uur afgesloten. De afsluiting geldt voor het deel van de Haardijk ter hoogte van de Schapenlaan tot de Noord Linschoterdijk. De verwachting is dat de werkzaamheden enkele maanden gaan duren. De Haardijk is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Voor zowel autoverkeer als fietsers en voetgangers is met borden een omleiding aangegeven. Hulpdiensten krijgen wel altijd doorgang. Voor dit deel is dat niet mogelijk om de werkzaamheden vanaf het water uit te voeren en worden vanaf de weg gedaan. Daarom is de Haardijk afgesloten.

Onderdeel van een groter project

In januari zijn we gestart met het plaatsen van beschoeiing en uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de taluds en bermen langs de Lange Linschoten en de Haardijk. Dit is de eerste fase van dit project en gaat over de Haardijk en de Noord Linschoterdijk tussen Oudewater en TOP-Linschoten. In een volgende fase komen de Engherzandweg, Korte Linschoten Oostzijde, Dorpstraat Raadhuisstraat en Korte Linschoten Westzijde binnen het dorp aan de beurt. En ook de Korte Linschoten Westzijde tussen N204 en de Haardijk. We zullen er alles aan doen om de overlast voor zowel weg- als vaarverkeer binnen dit project zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie over dit project leest u via www.montfoort.nl/langelinschoten.