Veilige jaarwisseling

Vuurwerk kleurt oudjaarsnacht en de knallen laten ons weten dat het nieuwe jaar is begonnen. Helaas gebeurt het dat vuurwerk al veel eerder wordt afgestoken dan oudjaar.

Vuurwerk meldpunt vóór oudjaarsnacht

banner melding vuurwerkoverlast (003)

Meld vuurwerkoverlast via vuurwerkoverlast@montfoort.nl 

Telefonisch meldpunt 27 t/m 31 december 2023

Vuurwerkoverlast kunt u telefonisch melden via 0348 476477 (schakeling naar de BOA’s) van

  • woensdag 27 december tot en met zaterdag 30 december tussen 14.00 en 22.00 uur en op
  • zondag 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur.  

Buiten de genoemde tijden kunt u het nummer wel gewoon bellen, u wordt dan met de receptie van het Huis van Montfoort doorverbonden. Belt u buiten de openingstijden van het Huis van Montfoort, dan krijgt u het gebruikelijk bandje te horen.

Controles door BOA’s in burgerkleding

In november en december zijn er 3 grootschalige controles in samenwerking met politie, in burgerkleding, georganiseerd. Daarnaast zullen de BOA’s in de laatste week van het jaar regelmatig in controleren op vuurwerk, onopvallend, in burgerkleding. Het kan dus zo zijn dat u ze niet herkent, maar dat ze er wel degelijk zijn.

Vernielingen

Helaas gebeurt het dat vuurwerk schade veroorzaakt. Het zogenaamde ‘vuurwerk vandalisme’ betekent jaarlijks een flinke financiële schadepost. Laten we met z’n allen proberen dit te voorkomen.

De gemeente vraagt u, als u ongeoorloofd gedrag ziet met het afsteken van vuurwerk, de ander aan te spreken. Wanneer het gaat om heterdaad vernieling en/of gevaarlijke situaties door vuurwerk, verzoeken wij u om 112 te bellen. Alleen als de dader bekend is kan de schade verhaald worden.

De BOA’s van de gemeente kunnen vuurwerkovertredingen gepleegd door jongeren onder de 18 jaar direct afdoen. Zij kan de jongere(n) direct doorverwijzen naar bureau HALT.

Spelregels vuurwerk

Er zijn een paar belangrijke wettelijke spelregels rond het afsteken van vuurwerk:

  • Vuurwerk kopen: elk jaar zijn er drie dagen om vuurwerk te kopen. Dit jaar zijn dat donderdag 28 december, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, is dat geen verkoopdag.
  • Legaal vuurwerk: vuurwerk koopt u bij winkels die toestemming hebben voor de verkoop; zij alleen verkopen het legale, toegestane vuurwerkassortiment
  • Het is verboden categorie F2 vuurwerk zoals fonteinen, stijgtollen, draaizonnen en grondtollen te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar.
  • Er is een landelijk verbod op knalvuurwerk, zoals rotjes, ratelbanden, Chinese rollen en singleshots. Ook cobra’s, vlinders en nitraten zijn verboden.
  • Vuurwerk afsteken mag tussen zondag 31 december 18.00 uur en maandag 1 januari 2024 02.00 uur
  • Het is een misdrijf als u zich niet aan deze wettelijke spelregels houdt.


Afsteken vuurwerk

Wees altijd alert bij het afsteken en kijken naar vuurwerk. Houd voldoende afstand van omstanders. Koud vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes worden heet en kunnen letsel veroorzaken. Gebruik altijd een aansteeklont voor het afsteken van vuurwerk en plaats het vuurwerk op een stevige vlakke ondergrond. Bescherm de ogen met een vuurwerkbril. Ook omstanders, (klein)kinderen, raden wij aan een vuurwerkbril te dragen.
Let op met brandbare kleding, zoals nylon of kleding met wijde zakken.

Vuurwerkafval

Een schone start van het nieuwe jaar in Montfoort! Vuurwerk afsteken maakt oudejaarsavond tot een echt feest. Tegelijkertijd veroorzaakt het ook veel afval. Om het nieuwe jaar schoon te beginnen roept de gemeente inwoners op om na oudjaarsavond het vuurwerkafval samen op te ruimen. Dat is een schoon én gezellig begin van het nieuwe jaar.

Voorkom ongelukken

Vuurwerkafval opruimen zorgt voor meer veiligheid. Iedereen kent de verhalen wel van kinderen die nieuwjaarsdag op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en die dit vuurwerk alsnog afsteken. Met alle gevolgen van dien. Help dus vuurwerkslachtoffers voorkomen en ruim uw vuurwerkafval op.

Vuurwerk en (mini)containers

De minicontainers voor uw afval horen altijd op uw eigen terrein te staan. Met de jaarwisseling is het zeker raadzaam de containers binnen of in de tuin te zetten. De containers zijn in de praktijk een uitnodiging om vuurwerk in te plaatsen. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan de containers. De afvalbakken op wandelroutes en bij bankjes zijn in de week voor de kerst dichtgemaakt.

Verzamel containers

De ondergrondse containers, bovengrondse PMD en textiel containers in de gemeente Montfoort worden op 31 december om 10.00 uur afgesloten om schade aan de containers te voorkomen. De containers gaan in de loop van 1 januari 2023 weer open.

Schoonvegen

De medewerkers van de buitendienst vegen de binnenstad van Montfoort, de kern van Linschoten en andere doorgaande wegen schoon op dinsdag 2 januari a.s.

Carbidschieten

Carbidschieten is in de gemeente Montfoort niet toegestaan binnen de bebouwde kom. In het buitengebied is carbidschieten een lange traditie die wordt toegestaan onder voorwaarden zoals in de APV onder Artikel 2:73a Carbidschieten staat.

Dieren en vuurwerk

Huisdieren zijn vaak bang voor de harde knallen van vuurwerk. Uit onderzoek is gebleken dat honden vier keer beter horen dan mensen. Jaarlijks krijgen we veel meldingen van hondenbezitters, waarvan de hond angstig is en niet meer naar buiten durft. Houd bij het afsteken van vuurwerk hiermee rekening door voldoende afstand van dieren en omstanders te houden.

Respect voor hulpverleners

Hulpverleners, als BOA ‘s, politiemensen, brandweermensen en ambulancezorg zetten zich op oudjaarsnacht massaal in voor ieders veiligheid. Helaas krijgen zij soms te maken met agressie en geweld van omstanders. Geef hen de ruimte om ongestoord hun werk te doen.