Verkeersbesluit uitbreiden openbare elektrische laadpalen

Op 24 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen om op elf locaties parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend gebruikt kunnen worden voor het opladen van elektrische auto’s.

Het aantal elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen. De verwachting is dat dit aantal verder zal stijgen. Er zijn veel aanvragen van inwoners, die een elektrisch voertuig hebben, bij ons binnen gekomen voor het plaatsen van openbare laadpalen op openbare parkeerplaatsen. Ook willen we de overstap naar schoon en duurzaam elektrisch vervoer stimuleren. Daarom zijn er meer openbare elektrische laadpunten in onze gemeente nodig.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de inwoners rond de locaties per brief geïnformeerd over het voornemen voor het plaatsen van de laadpalen. Deze direct aanwonenden hebben de mogelijkheid gehad om een reactie op het locatievoorstel te geven. De reactietermijn hiervoor is verstreken. De zienswijzen zijn verwerkt in het verkeersbesluit en de inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben een brief van ons ontvangen.

Besluit

Om het proces sneller te doorlopen, is gekozen voor één verzamelverkeersbesluit. Op 24 mei 2023 is het besluit gepubliceerd. Het ligt t/m 5 juli 2023 ter inzage. Meer informatie over de locaties, de bezwaarprocedure en een link naar het gepubliceerde verkeersbesluit vindt u via deze pagina.