Verkeershinder door werkzaamheden aan platanen langs de N228 ter hoogte van Tabakshof

Vanaf maandag 9 januari t/m vrijdag 20 januari 2023 voert de provincie Utrecht onderhoudswerkzaamheden uit aan de platanen langs de Provincialeweg (N228) in Montfoort. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9:00 en 15:00 uur.

Snoeien platanen

De platanen aan de Tabakshof-zijde zijn toe aan een snoeionderhoudsbeurt. De takken die een (toekomstig) gevaar vormen voor het verkeer of voor de aanwonenden worden verwijderd. Na de snoeiingreep zullen de bomen zich vitaler ontwikkelen.

Platanen 

In de bocht van de Provincialeweg, vanaf garage de Goey, worden twee minder vitale platanen verwijderd, omdat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Aan de overzijde van de Tabakshof (de zijde van de kerk de ‘Rank’) blijven de platanen staan.
Eerder was de bedoeling om de platanen uit te dunnen door ze om en om te verwijderen, waarbij de minst vitale bomen worden gekapt. Reden hiervoor was dat na de uitdunning de overgebleven platanen meer groeikansen hebben, omdat er minder onderlinge ‘groeiconcurrentie’ is.
Door ontvangen reacties heeft de gemeente in overleg met de Provincie Utrecht besloten om de geplande kap van deze platanen niet uit te voeren.

 

Planning en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden starten op maandag 9 januari aan de Tabakshof-zijde. In de daarop volgende week vinden de werkzaamheden plaats aan de andere zijde van de Provincialeweg. Tijdens die werkzaamheden wordt de Provincialeweg afgezet omwille van de verkeersveiligheid. Verkeersregelaars laten verkeer door op momenten dat het verantwoord is. Automobilisten moeten rekening houden met ernstige vertraging. Wij adviseren u daarom een andere route te nemen tijdens de werkzaamheden.

Na afloop van de werkzaamheden is de laanbeplanting langs de Provincialeweg toekomstbestendig en veilig voor het verkeer.

 

Door ontvangen reacties heeft de gemeente in overleg met de Provincie Utrecht besloten om de geplande kap van de Platanen niet uit te voeren.