Verkeerswijziging rijrichting oostelijk deel Hoogstraat tussen Hofstraat en Keizerstraat

Op woensdag 22 februari is in Montfoort de rijrichting van het oostelijk deel van de Hoogstraat tijdelijk omgedraaid. Vanaf maandag 17 april loopt de proef af en wordt de richting weer teruggedraaid. Vanaf dat moment is het weer mogelijk om met de auto vanaf de Keizerstraat naar de Hofstraat door de Hoogstraat te rijden. De maatregel geldt niet voor fietsers, zij kunnen de Hoogstraat in beide richtingen blijven gebruiken.

Waarom doen we dit?

De gemeente werkt aan aanpassingen in de binnenstad, met als streven een leefbare, toegankelijke en veilige binnenstad. Hiervoor is, als onderdeel van een groter uitvoeringsprogramma, in juli 2021 de verkeerscirculatie in de binnenstad aangepast; rijrichtingen op de Montfoortse brug, de Hoogstraat, de Hofstraat en Om ’t Hof zijn voor gemotoriseerd verkeer veranderd. 

Evaluatie verkeerssituatie binnenstad

De verkeerscirculatie leidt op sommige punten, bijvoorbeeld de Mannenhuisstraat en Havenstraat, tot knelpunten. Omdat de Montfoortse brug momenteel gerenoveerd wordt en er tot 18 mei a.s. geen autoverkeer over de Hollandsche IJssel mogelijk is, hebben we tijdens de proef kunnen onderzoeken:

  • welke invloed het verkeer over de brug op de binnenstad heeft. Hiervoor vergelijken we de tellingen van nu met de tellingen van voor juli 2021. 
  • of het terugdraaien van de rijrichting op het oostelijk deel van de Hoogstraat de knelpunten oplost op de Mannenhuisstraat en Havenstraat, terwijl de brug is afgesloten.

De komende periode gaan we de verkeerscirculatie in de binnenstad in zijn geheel evalueren. Hiervoor gebruiken we de tellingen uit de proef. We vragen ook uw mening over de verkeerssituatie via een vragenlijst. 

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0348 - 476 400 of een mail sturen naar binnenstad@montfoort.nl.  

Afbeelding gewijzigde rijrichting Hoogstraat oostelijk deel vanaf 17 april 2023
Gewijzigde rijrichting op oostelijk deel Hoogstraat vanaf 17 april.