Volgende stap voor De Bleek: gemeenteraad stelt bestemmingsplan unaniem vast

Op maandag 11 december heeft de gemeenteraad unaniem met het bestemmingsplan van De Bleek fase 1 ingestemd. Hiermee zijn we weer een stap dichterbij het bouwen van 210 woningen op deze uitbreidingslocatie.

Fase 1 van het project De Bleek gaat over het zuidelijke deel van het plangebied, bij de Tiendweg. In deze fase gaan we 210 woningen realiseren. Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, leggen we dit vanaf 20 december voor een periode van zes weken ter inzage.

Wat ging vooraf

In 2022 is het participatietraject doorlopen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest en daarnaast is samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan in juni van dit jaar ter inzage gelegen. Toen hebben we een inloopavond georganiseerd waar we het ontwerpbestemmingsplan lieten zien, uitlegden en vragen hierover hebben beantwoord. Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens uitgewerkt tot het plan dat nu door de raad is vastgesteld.

Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan ligt van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage. U kunt deze bekendmaking online inzien via Overheid.nl. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt direct online naar het bestemmingsplan. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Hiervoor kunt u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk. Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, kunt u tijdens deze periode nog een beroep instellen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vervolg

Als deze fase is afgerond gaan we samen met de projectontwikkelaars de werkzaamheden in het terrein voorbereiden, het 'bouwrijp maken'. Als alles volgens planning verloopt verwachten we dat de eerste woningen later in 2024 in verkoop genomen worden.