Voortgang plannen Burgemeester de Geusplein en dorpshuis de Vaart

In juni hebben we als gemeente een conceptplan laten zien voor de herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein en dorpshuis de Vaart. Daarbij is geluisterd naar de wensen en ideeën van u, de inwoners van Linschoten.

Vanuit de wensen en ideeën van inwoners is het plan verder uitgewerkt: een nieuw dorpshuis met ondersteunende horeca, grote en kleine zaal, duurzame en verbeterde sporthal met kleedkamers en een ingericht plein als centraal middelpunt voor een vitaal Linschoten. Dit plan hebben we nog niet aan inwoners gepresenteerd.

Eigen plan

De werkgroep Burgemeester de Geusplein is tussentijds met een eigen plan gekomen. Als gemeente waarderen we de inzet en gaan we dit plan serieus bekijken. We gaan het plan beoordelen op zaken als stedenbouw, dus hoe het eruit komt te zien. Past het goed bij de bestaande bebouwing en is het plan financieel haalbaar? Daarbij kijken we naar de bouwkosten én de exploitatie van het complex op langere termijn. Tenslotte kijken we er juridisch naar. Wie is in de nieuwe situatie de eigenaar van het complex en de grond en hoe wordt het dagelijks beheer geregeld.

Informatieavond

Zodra we meer weten, gaan we eerst met de werkgroep in gesprek en daarna opnieuw met de inwoners van Linschoten. We verwachten begin 2024 meer duidelijkheid hierover te kunnen geven en een informatieavond te organiseren. We streven ernaar in het 1e kwartaal van 2024 een collegebesluit te nemen en dit aan de raad voor te leggen, zodat we voor de zomer een defi nitief plan hebben.