Vragen over gemeentelijke belasting 2023 of over de WOZ-waarde?

Eind februari heeft de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) de belastingaanslag voor gemeentelijke belastingen 2023 namens de gemeente verstuurd. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningeigenaren en afval- en rioolheffing.

Met name over de OZB hebben we een aantal vragen gekregen. Vergeleken met vorig jaar is in veel gevallen de WOZ-waarde van woningen gestegen. We begrijpen dat u hier vragen over kunt hebben. Maar het percentage om tot de OZB-heffing te komen, is lager dan vorig jaar. In een rekenvoorbeeld laten we u zien wat het verschil is tussen de OZB in 2022 en 2023. Hiervoor hebben we de gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente genomen (in zowel 2022 als 2023).

  Gemiddelde WOZ-waarde Montfoort OZB-tarief (eigen woning) OZB-heffing
Aanslag 2023 (peildatum 1-1-2022) 370.000 euro 0,1121% 414,77 euro
Aanslag 2022 (peildatum 1-1-2021) 340.000 euro 0,1223% 415,82 euro

Inloopmoment op 20 maart voor vragen

Op maandag 20 maart a.s. van 19:30 tot 21:00 uur organiseren we een inloopmoment in het Huis van Montfoort waar u met uw vragen terecht kunt. De BSR zal hier ook aanwezig zijn. Als u naar het inloopmoment komt, neem u dan uw belastingaanslag 2023 mee. Zijn er vragen die niet ter plekke beantwoord kunnen worden, dan noteren we deze en nemen op een later moment contact met u op.

Direct contact

Wilt u direct contact opnemen over vragen die u heeft? In sommige gevallen neemt u contact met de BSR op en in sommige gevallen met de gemeente. Heeft u vragen over de waardebepaling van uw woning ( de WOZ-waarde)? Of heeft u vragen over uw aanslagbiljet? Neemt u dan contact op met de BSR via 0344 704 704 of ga naar de website van BSR. Heeft u vragen over het percentage om tot de OZB-heffing te komen? Of wilt u meer weten over het beleid lokale heffingen van onze gemeente? Neemt u dan contact op met de gemeente via 0348 476 400 of info@montfoort.nl.

Betaling of bezwaar maken?

De volgende zaken kunt u online regelen via MijnBSR op www.bsr.nl:

  • Belastingaanslagen bekijken
  • Wijzigingen doorgeven
  • Taxatieverslagen bekijken
  • Automatisch incasso aanvragen
  • Betalingsregeling afsluiten
  • Kwijtschelding aanvragen
  • Bezwaar maken