Werkzaamheden De Bleek en Benedenkerkweg

De werkzaamheden vinden plaats van donderdag 26 januari 7:00 uur t/m vrijdag 27 januari 16:00 uur.

Er vinden rioleringswerkzaamheden plaats op De Bleek ter hoogte van huisnummer 21. Een aantal bestaande en toekomstige percelen aan de Benedenkerkweg worden aangesloten op de riolering van De Bleek.

Afsluiting i.v.m. veiligheid

Gedurende de werkzaamheden is De Bleek ter hoogte van huisnummer 21 afgesloten voor al het verkeer in verband met veiligheid. Fietsers kunnen omrijden via de Benedenkerkweg. Gedurende de werkzaamheden zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn, die bepalen of fietsers op dat moment wel of niet de werkzaamheden kunnen passeren. Het autoverkeer wordt tijdig omgeleid middels omleidingsborden. De omleiding hiervoor is via De Bleek, Maarschalklaan, Wederiksingel en Parklaan. 

Overlast

We zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat u enige hinder kunt ondervinden. We vragen uw begrip daarvoor.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk wordt uitgesteld naar een later moment.

Afbeelding De Bleek werkaamheden riolering

De omleidingsroute voor het auto- en fietsverkeer.