Woningbouw, stikstof, windmolens, water, natuur

Een greep uit de onderwerpen waar de komende jaren ingrijpende beslissingen over worden genomen. Zijn windmolens een aantasting van onze polder of onvermijdelijk? Waar mag wel of niet gebouwd worden? Hoe wordt er invulling gegeven aan de opgave om de stikstof uitstoot te verminderen en wat betekent dat voor onze boeren en ons landschap? Met de schaarse vrije ruimte en de vele opgaven die wij hebben, zal er moeten worden gekozen en prioriteiten worden gesteld.

Om die reden zijn de komende Provinciale verkiezingen en die voor de waterschappen van groot belang. Zo heeft de Provincie bijvoorbeeld een mede bepalende stem in waar er gebouwd mag worden, waar windmolens komen en hoe wij omgaan met agrarische gronden en natuur. Tegelijk zorgt het waterschap voor sterke en veilige dijken en die besluit over water en natuur in combinatie met de inrichting van het landschap. Allemaal zaken die van invloed zijn op het dagelijkse leven in onze gemeente. 

Het is dan ook belangrijk uw stem te laten horen. Dat u zich vertegenwoordigd voelt in de ingewikkelde discussies over onderwerpen die u aangaan. En uw stem werkt verder door, aangezien de door u gekozen leden van Provinciale Staten later dit jaar stemmen voor de leden van de Eerste Kamer. Indirect stemt u dus ook voor de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Kortom uw stem doet er toe. Door te gaan stemmen heeft u invloed op dat wat voor u belangrijk is. Kies de partij die het beste bij uw ideeën past. Gebruik daarom 15 maart uw stem en maak gebruik van het stemrecht. Zo kiezen we samen de partijen en de mensen die de komende vier jaar gaan besturen. 

Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u dat vinden op onze website www.montfoort.nl

Veel wijsheid en hartelijke groet,

Petra van Hartskamp
Burgemeester
 

Burgemeester Van Hartskamp geheel klein met gouden jas