Zieke essen vervangen door nieuwe bomen

In onze gemeente staan ongeveer 65 essen die ernstig ziek zijn. We gaan deze vervangen door nieuwe bomen.

23.11.15 Essen boom bij artikel vervangen door ziekteDe aannemer die de werkzaamheden uitvoert start hiermee in de week van 20 november. De vervanging van alle bomen gaat enkele weken duren. De essen zijn aangetast door de essentaksterfte. Deze ziekte veroorzaakt veel dode takken in de boomkroon en kan uiteindelijk leiden tot het afsterven van de boom. De dode takken kunnen een gevaarlijke situatie voor de omgeving opleveren. Daarom halen we de zieke essen weg.

Keuze nieuwe bomen

We vinden het belangrijk om de bomen te vervangen door nieuwe bomen. Bij de keuze voor de nieuwe bomen is naar meerdere zaken gekeken. Zijn er op dezelfde plek eerder al essen vervangen door een ander soort boom? Dan planten we deze soort. Is dat niet het geval, dan kijken we naar de waarde van de boom voor dieren en planten in de omgeving en/of de waarde voor het landschap of de locatie.

Waar gaan we essen vervangen?

Op de volgende locaties gaan we essen vervangen door andere bomen:

  • Blindeweg (Montfoort) tegenover het Vitens pompstation. Hier vervangen we ongeveer 20 essen door elsen.
  • De Kolk in Linschoten, achter woningen 1 tot 5. Hier vervangen we vijf essen door vijf Noorse esdoorns.
  • Bovenkerkweg (Montfoort). De essen voor de woningen 35 t/m 45 worden vervangen door lindes. Richting Blokland worden enkele essen in de laanbeplanting ook vervangen door lindes.
  • Op andere locaties in Montfoort vervangen we ongeveer 25 essen door esdoorns.

Extra bomen bij speelplekken

Daarnaast gaan we vier nieuwe bomen planten bij speelplekken in Montfoort. Zo krijgt de speelplek bij de verlengde Hoogstraat een Oosterse plataan. Bij speelplek Molenstraat en de Baljuwstraat worden esdoorns geplant.