Aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

Eind februari ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag 2024 per post. De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verstuurt en int deze belasting in opdracht van ons.

De gemeenteraad heeft het OZB-tarief vastgesteld. Deze is hetzelfde gebleven als vorig jaar. De gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente is gestegen. Dit maakt dat de belastingaanslag hoger uit kan vallen dan vorig jaar. In een rekenvoorbeeld laten we u zien wat het verschil is tussen de OZB in 2023 en 2024. Op de aanslag vindt u de WOZ-waarde, afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting.

     
  Gemiddelde WOZ-waarde Montfoort OZB-tarief (eigen woning) OZB-heffing
Aanslag 2023 (peildatum 1-1-2022) € 370.000 0,1121% € 414,77
Aanslag 2024 (peildatum 1-1-2023) € 426.000 0,1120% € 477,12

Belastingzaken online regelen

Via www.bsr.nl regelt u eenvoudig online uw belastingzaken. Zoals wijzigen doorgeven, automatisch incasso aanvragen, bezwaar maken, een betalingsregeling afsluiten of kwijtschelding aanvragen. Inloggen kan met uw DigiD.

WOZ-waarde te hoog?

Denk u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is? Omdat er bijvoorbeeld achterstallig onderhoud is? Bekijk altijd eerst het taxatieverslag via de website van BSR. In het verslag ziet u hoe de WOZ-waarde is bepaald.

Vragen

In sommige gevallen neemt u contact met BSR op en in sommige gevallen met de gemeente. Heeft u vragen over de waardebepaling van uw woning (de WOZ-waarde)? Of heeft u vragen over de aanslagbiljet? Neemt u dan contact op met de BSR via 0344 704 704 of ga naar www.bsr.nl. Heeft u vragen over het percentage om tot de OZB-heffing te komen? Of wilt u meer weten over het beleid lokale heffingen van onze gemeente? Neemt u dan contact op met de gemeente via 0348 476 400 of info@montfoort.nl.

Inloopspreekuur 11 maart

Op maandag 11 maart a.s. organiseren we een inloopspreekuur in het Huis van Montfoort waar u met uw vragen terecht kunt. U kunt binnen lopen tussen 14:00 en 17:00 uur en tussen 18:30 en 20:30 uur. Medewerkers van BSR zijn hier dan aanwezig. Komt u naar het spreekuur? Neem dan uw belastingaanslag 2024 mee. Zijn er vragen die niet ter plekke beantwoord kunnen worden, dan noteren we deze en nemen op een later moment contact met u op.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dit kan tot 6 weken na de datum van uw aanslagbiljet. U kunt bezwaar maken via de website van BSR. Bezwaar maken via een extern bureau raden we af. Hier zijn hoge kosten aan verbonden. Zelf bezwaar maken is altijd gratis. Ook blijkt het vaker tot een verlaging van de WOZ-waarde te leiden.

Kwijtschelding

Kunt u niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Heeft u een laag inkomen? Bijvoorbeeld een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ga hiervoor ook naar www.bsr.nl.