Burgemeester sluit units aan Lindeboomsweg in Montfoort

Op 31 januari jl. zijn  tijdens een integrale controle twee containerunits ontdekt waar seizoensarbeiders onder onveilige en slechte woonomstandigheden waren gehuisvest. Op bevel van de burgemeester zijn de units aan de Lindeboomsweg gesloten voor onbepaalde tijd.

De units aan de Lindeboomsweg voldoen niet aan de brandveiligheidseisen, wat zorgde voor een zeer gevaarlijke situatie. Op basis hiervan heeft de burgemeester besloten de units te sluiten. Dat houdt in dat de units zijn verzegeld. Het is voor de periode van de sluiting verboden de units te betreden. De arbeidsmigranten zijn elders ondergebracht.

Ondermijnende criminaliteit

Op 31 januari jl. zijn verschillende adressen gecontroleerd op ondermijnende criminaliteit. Specifiek in het buitengebied van de gemeente. Bij ondermijnende criminaliteit maken criminelen gebruik van de faciliteiten van de bovenwereld. Er wordt bijvoorbeeld legaal een schuur gehuurd voor drugsproductie of opslag van gestolen goederen. Criminelen richten zich daarbij steeds vaker tot locaties in het buitengebied. Deze locaties liggen vaak afgelegen, er komen minder mensen en zijn gemakkelijk te bereiken via de snelweg. Verhuurders en eigenaars weten vaak niet dat hun schuren/loodsen en panden voor dit soort activiteiten gebruik worden.  

Integrale controle

Een integrale controle is een brede controle, waarbij politie, boa ’s en toezichthouders van de Veiligheidsregio Utrecht, Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en Bouw en Wonen op diverse vlakken controleren of de wet- en regelgeving naar behoren wordt nageleefd. Elke partij kijkt daarbij vanuit zijn eigen specialisme naar de situatie ter plaatse.

Meld misdaad anoniem

Bij het vermoeden van criminele activiteiten kunnen inwoners terecht bij de wijkagenten of politie in de buurt. Signalen anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800 – 7000 of maak online een melding via www.meldmisdaadanoniem.nl