Flexwoningen, een versnelde oplossing voor de druk op de woningmarkt

De woningmarkt zit op slot en dit is voor alle woningzoekenden een probleem. Daarbij blijft de groep mensen die snel een woning nodig heeft groeien. Als gemeente zetten wij ons in om vaste woningen te realiseren. Dat duurt lang en daarom zoeken we tegelijk naar snellere oplossingen. Met de bouw van flexibele tijdelijke woningen kunnen we woningzoekenden versneld aan een huis helpen.

De vraag naar woonruimte is groot in Montfoort en Linschoten. Al geruime tijd zet de gemeente zich in om vaste woningen te realiseren. We zetten daarin goede stappen. Zo verwachten we dat dit jaar de eerste woningen aan De Bleek fase 1 in Montfoort in de verkoop komen. Dat geldt ook voor nieuwbouwwoningen aan Park Rapijnen in Linschoten.

Maar er is meer nodig en daarom onderzoeken we de mogelijkheden om flexwoningen te realiseren. Het ontwikkelen van flexwoningen kan sneller dan reguliere woningen, omdat er andere vergunningregels gelden. Hiermee kunnen we op korte termijn iets doen aan de hoge woningnood en een bijdrage leveren aan het urgente maatschappelijke vraagstuk van de opvang van statushouders.

Wat is een flexwoning?

Een flexwoning is een compacte woning met een eigen keuken, badkamer en toilet. Deze tijdelijke sociale huurwoningen, met huur onder de huursubsidiegrens, gaan lang mee en kunnen maximaal 10 tot 15 jaar op een locatie blijven staan. De kwaliteit en uitstraling van de flexwoningen die we als gemeente willen bouwen, is vergelijkbaar met permanente woningen.

Voor wie?

Flexwoningen zijn bedoeld om onze jongeren, statushouders en eventueel Oekraïners versneld een thuis te kunnen geven. De verdeling is 50% jongeren en 50% statushouders. De huur ligt onder de huursubsidiegrens.

Waar?

Voor locaties van flexwoningen kijken we kritisch of een wijk het aankan en geven we de voorkeur aan kleinschaligheid. Een geschikte locatie wordt eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas na hun goedkeuring gaan we de locatie verder onderzoeken. Op dit moment onderzoekt de gemeente De Bleek fase 2 als flexwoninglocatie. Daarbij vinden we het ook belangrijk om met omwonenden in gesprek te gaan. De raad beslist uiteindelijk of op een locatie flexwoningen komen.

Kijk voor meer informatie over flexwonen op de projectpagina. 

Inloopavond flexwonen

Op 15 februari van 19:00 tot 21:00 uur is er voor omwonenden en geïnteresseerden een inloopavond over flexwoningen en De Bleek fase 2 als mogelijke locatie. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. U kunt binnenlopen in de raadszaal van het Huis van Montfoort.