Informatieavond bereikbaarheid en veiligheid Linschoten

Op woensdag 14 februari organiseren we, samen met de brandweer, een informatiebijeenkomst over de bereikbaarheid en veiligheid in Linschoten. U bent hierbij van harte welkom.

De brandweer heeft bij ons aangegeven dat zij op dit moment niet overal in Linschoten (op tijd) kunnen komen in geval van een brand of andere noodsituatie. We zien dat de parkeerdruk in de omgeving van de oude dorpskern hoog is en dat er daardoor fout geparkeerd wordt. Door de smalle straten wordt de doorgang op verschillende locaties beperkt of geblokkeerd.

Situatie verbeteren

We willen de bereikbaarheid en veiligheid verbeteren door extra parkeerplaatsen te creëren en een parkeerverbodzone in te voeren. Het laatste is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alleen binnen de parkeervakken geparkeerd gaat worden en de hulpdiensten er altijd door kunnen rijden.

Gebied fase 1

We gaan dit project opsplitsen in twee fases. Fase 1 van dit project gaat over het gebied tussen de Reinaldaweg en de Dorpstraat; voornamelijk de Liefhovendijk, Strick van Linschoten, Raadhuisstraat en De Gouwe Berg.

Informatiebijeenkomst

De bijeenkomst voor bovengenoemd gebied vindt plaats op woensdag 14 februari a.s. in ’t Kruispunt, aan de Nieuwe Zandweg 16 in Linschoten. U bent welkom vanaf 18.45 uur. De bijeenkomst start om 19.00 uur en is om circa 20:30 uur afgelopen.

Aanmelden

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan door een email te sturen naar info@montfoort.nl. Wilt u aangeven dat het om de informatiebijeenkomst Linschoten fase 1 gaat op 14 februari? En wilt u aangeven met hoeveel personen u komt? Aanmelden kan tot maandag 12 februari a.s. 12.00 uur.

Fase 2

Fase twee gaat over het gebied langs de straten van de Dorpstraat, Nieuwe Zandweg en de Hoge werf. Hiervoor organiseren we een aparte bijeenkomst. Meer informatie volgt op een later tijdstip.

Deelgebieden parkeren Linschoten