Koningsdag

Op zaterdag 27 april mag de vlag weer uit mét wimpel. Met elkaar vieren we de hele dag feest en Linschoten en Montfoort kleuren oranje.

Terwijl de koning zelf zijn verjaardag viert in Emmen bruist onze gemeente van de feestelijke activiteiten. Van samen gezellig koffiedrinken met een tompouce tot de 4 stratenloop. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is dit allemaal mogelijk. Die willen we bij deze dan ook in het zonnetje zetten en hartelijk bedanken! We wensen iedereen een gezellige Koningsdag.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Montfoort

In verband met feestelijkheden zal van vrijdag 26 april 21:00 uur tot zaterdag 27 april 23:00 uur het Hofplein, De Plaats, het zuidelijke gedeelte van de Keizerstaat en Om ’t Hof in Montfoort worden afgesloten voor het autoverkeer, bromfietsers en fietsers. Op de parkeerplaatsen langs deze wegen geldt dan ook een parkeerverbod en is de gemeentelijke wegsleepregeling van kracht.

Afsluiting voor 4 stratenloop

Tijdens de 4 stratenloop zullen de hele Keizerstraat, het oostelijke deel van de Hoogstraat en de Hofstraat tussen 15:00 en 15:30 uur worden afgesloten voor al het verkeer. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen Linschoten

In verband met de viering van Koningsdag zullen op zaterdag 27 april, tussen 6:00 en 20:00 uur, de volgende straten worden afgesloten:

  • Strick van Linschotenstraat, tussen de Dorpstraat en de speeltuin
  • Dorpstraat, tussen de Vaartkade Zuidzijde en huisnummer 38
  • Gedeelte van de Raadhuisstraat ter hoogte van de Strick van Linschotenstraat

De aanwonenden worden verzocht om tijdens deze periode niet in deze straten te parkeren. Ook zal de fietstocht ‘Versier je fi ets’ langs diverse straten gaan. Het verzoek aan de weggebruikers is om hier rekening mee te houden en voorrang te verlenen aan de fietsers.

Gemeentewerf gesloten

Tijdens deze officiële feestdag is de gemeentewerf inclusief milieustraat gesloten. U kunt voor PMD, glas en textiel bij de containers in uw wijk terecht. De locaties vindt u in de Cyclus afval-app. Vanaf maandag 29 april kunt u weer volgens de reguliere openingstijden terecht op de gemeentewerf en milieustraat.