Koninklijke onderscheiding voor de heer A. Spruit

De heer Spruit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding tijdens de opening van de vernieuwde kantine van voetbalvereniging Montfoort S.V. ‘19

De heer Spruit is een vrijwilliger in hart en nieren en ruim 30 jaar actief bij verschillende verenigingen en organisaties. Zo mag de voetbalvereniging vanaf begin jaren 90 op zijn niet aflatende inzet en betrokkenheid rekenen. Als bestuurslid was hij o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud aan het sportcomplex en het verenigingsgebouw. Hij realiseerde de bouw van vier nieuwe kleedkamers en een aanzienlijke besparing op de energiekosten. Verder was hij medeorganisator van een regionaal toernooi voor G-teams en de oprichting van een G-team bij de vereniging. Ten slotte was hij één van de drijvende krachten van de fusie met voetbal vereniging Montfoort en Montfoortse Sportvereniging. Deze voetbalclubs gaan nu samen verder als voetbalvereniging Montfoort S.V. ‘19

Daarnaast was de heer Spruit jaren bestuurslid van de Business 2 Business club. Deze club heeft als doel activiteiten te organiseren en sponsoren te vinden om de vereniging financieel te ondersteunen. Door zijn vrijwillige en onbezoldigde inzet zijn er vele activiteiten georganiseerd.

Ook spant de heer Spruit zich in voor de coöperatie bedrijvenpark IJsselveld in Montfoort. In 2020 is hij daarvan voorzitter geworden. Hij coördineert als voorzitter deze coöperatie, besteedt veel tijd aan het oplossen van problemen en het up-to-date houden van het bedrijvenpark. In zijn rol als voorzitter van de coöperatie bedrijvenpark IJsselveld is hij ook betrokken als lid van het Ondernemingsfonds Montfoort. Door zijn waardevolle input stimuleert hij het bedrijfsleven van Montfoort. De heer Spruit ondersteunt allerlei activiteiten en projecten en helpt ze mee op te starten.

De heer Spruit is niet alleen al jarenlang betrokken als bestuurslid bij allerlei organisaties en verenigingen, maar staat daarnaast - zowel als ondernemer als vrijwilliger - altijd klaar om problemen op te lossen, uitdagingen aan te gaan of het onmogelijke mogelijk te maken.