Meedenkavond 29 februari: bereikbaarheid en veiligheid Linschoten

Op donderdag 29 februari organiseren we, samen met de brandweer, een meedenkavond over de bereikbaarheid en veiligheid in Linschoten voor het gebied fase 2. U bent hierbij van harte welkom.

De brandweer heeft bij ons aangegeven dat zij niet altijd overal in Linschoten snel genoeg kan komen in geval van een brand of andere noodsituatie. We zien dat de parkeerdruk in de omgeving van de oude dorpskern hoog is en dat er daardoor fout geparkeerd wordt. Door de smalle straten wordt de doorgang op verschillende locaties beperkt of geblokkeerd.

Gebied fase 2

Fase 2 gaat over het gebied van de Dorpstraat, Nieuwe Zandweg en de Hoge Werf.

Situatie verbeteren

We willen de bereikbaarheid en veiligheid verbeteren door extra parkeerplaatsen te creëren en een parkeerverbodzone in te voeren. Het invoeren van een parkeerverbodzone is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alleen binnen de parkeervakken geparkeerd gaat worden en de hulpdiensten er altijd door kunnen rijden. Voor het realiseren van de extra parkeerplaatsen willen we de Hoge Werf opnieuw gaan inrichten. Hierover gaan we graag met u in gesprek. Tijdens de meedenkavond leggen we u scenario’s voor waar u op kunt reageren.

Meedenkavond

De bijeenkomst voor bovengenoemd gebied vindt plaats op donderdag 29 februari a.s. in ’t Kruispunt, aan de Nieuwe Zandweg 16 in Linschoten. U bent welkom vanaf 18.45 uur. De bijeenkomst start om 19.00 uur en is om circa 20:30 uur afgelopen.

Aanmelden

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan door een email te sturen naar info@montfoort.nl. Wilt u aangeven dat het om de meedenkavond Linschoten fase 2 gaat op 29 februari? En wilt u aangeven met hoeveel personen u komt? Aanmelden kan tot dinsdag 27 februari a.s. 12.00 uur. Graag tot dan.

Deelgebieden parkeren Linschoten