Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Petra van Hartskamp

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari jl. heeft burgemeester Petra van Hartskamp, namens het gemeentebestuur, een nieuwjaarstoespraak gegeven.

Hierbij heeft zij onderstaande Nieuwjaarstoespraak 2024 uitgesproken:

Goedenavond dames en heren,

Wat fijn dat u hier allemaal bent om samen met ons te proosten op het nieuwe jaar. Namens het gemeentebestuur van Montfoort heet ik u allemaal van harte welkom.
Bijzonder moment weer en doet mij denken aan vorig jaar toen ik u op 5 januari in Linschoten mocht ontmoeten tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Ik was op dat moment wat onrustig, want mijn man en ik hadden net te horen gekregen dat de geboorte van ons eerste kleinkind was ingezet. Hij wordt alweer 1 jaar. Zijn geboorte doet mij nog meer beseffen dat wij iets met elkaar door te geven hebben en dat het aan ons is om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen het óók goed kunnen hebben.

Vredeslicht

In dat verband wil ik graag in mijn terugblik op het oudejaar stilstaan bij het vredeslicht. Op 16 december mocht ik het vredeslicht afkomstig uit Bethlehem in ontvangst nemen. Het licht is door scouts verder verspreid en ook naar Montfoort gebracht. Inmiddels een jaarlijkse traditie. Die boodschap van vrede en hoop is relevanter dan ooit. Ik noemde het ook al in mijn kerstboodschap. Want wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen. In landen om ons heen zijn er langdurige conflicten, humanitaire problemen en mensen die op de vlucht slaan. Het NRC kopte afgelopen zaterdag dat het aantal conflicten in 30 jaar nog nooit zo hoog was. We realiseren ons meer dan ooit hoe belangrijk, maar ook hoe fragiel vrede is. 

We lijken ook in ons land steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Als we niet oppassen slaat de ontevredenheid toe, terwijl we in een land wonen dat nog steeds als één van de beste plekken om te wonen beschouwd mag worden. Duidelijk is dat we in een steeds meer gepolariseerd land leven. Bij de laatste twee verkiezingen heeft de kiezer duidelijk gesproken. Een signaal dat wij niet mogen negeren. Belangrijk om naar de achterliggende boodschap te luisteren en die serieus te nemen.

We moeten de ruimte blijven voelen en krijgen om elkaar aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid. Laten we geen muren optrekken, maar juist bruggen bouwen. Het is te gemakkelijk om alleen de overheid de schuld te geven en zelf achter over te leunen. De overheid zijn wij zelf en de gemeente is de eerste overheid. Dit is ook de reden waarom we, gemeenteraad, college en onze medewerkers, zelf ook inwoner, het enorm belangrijk vinden om goed te luisteren naar u en naar elkaar. Het is belangrijk om te zoeken naar verbinding en begrip te krijgen voor elkaars standpunt. Om met elkaar in gesprek te gaan en vooral ook te blijven.

Buitengebied

Zo is er nogal wat te doen in het buitengebied. Er liggen hier grote opgaven. Als gemeente zijn we trots op ons buitengebied, op onze agrariërs en willen we bouwen aan een vitaal buitengebied. We vinden het belangrijk om de mensen erachter te horen en te zien. Dat hebben we afgelopen jaar gedaan door alle agrarische ondernemers uit te nodigen om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van het buitengebied. Zo zijn er daarna veel koffierondjes gemaakt en wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor een gezonde toekomst van onze agrariërs.

Jongeren

Onze jongeren willen graag in de gemeente blijven wonen. Tijdens een woonavond voor jongeren hier in het St Joseph zijn we in gesprek gegaan over hun wensen en mogelijkheden. Ik was blij met de opkomst en de openheid waarmee jongeren zich uitspraken. Schrijnend vond ik het om te horen hoe lang sommige jongeren al op een woning wachten. We hebben goede gesprekken met elkaar mogen hebben. Ook gaf het ons waardevolle informatie voor ons woonbeleid en neemt de urgentie om snel te bouwen alleen maar toe. Om die reden onderzoeken wij de mogelijkheden om flexwoningen te realiseren. Deze woningen, zijn bedoeld om onze jongeren, statushouders en Oekraïners versneld een thuis te kunnen geven.

Bouwen

En met realiseren van nieuwe woningen maken we ook echt stappen! Sprak ik vorig jaar nog de hoop uit voor groen licht van de provincie om op de Bleek te mogen bouwen. Dit jaar kan ik verheugd zeggen dat die toestemming van de Provincie er is én dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met het bestemmingsplan van de Bleek fase 1. Hiermee hebben we stappen voorwaarts gemaakt die ons weer dichterbij brengen bij het bouwen van 210 woningen. Als alles volgens planning verloopt, verwachten we dat de eerste woningen later dit jaar in de verkoop komen. Voor de woningbouw locatie Park Rapijnen in Linschoten ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De verwachting is dat hier in de 2e helft van dit jaar de 98 geplande woningen in de verkoop komen.

Ondernemers

Vorig jaar hebben we voor ’t eerst op de landelijke ondernemersdag een ondernemersontbijt georganiseerd. Onze ondernemers zijn vooral van ‘niet praten maar doen’. Zo liepen zij al voorop met het project IJsselzon, waarmee op daken op het bedrijventerrein in totaal al zo ‘n 9.000 zonnepanelen zijn gelegd. Vervolgens met de aanleg van glasvezel en nu weer met de ondertekening van de Green deal op 2 november jl. Onze gemeente heeft als eerste in de provincie Utrecht met ondernemers van alle bedrijvenverenigingen in Montfoort, Heeswijk en Linschoten een handtekening gezet onder de Green deal. Deze Green deal gaat ons helpen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen en besparing op het energieverbruik.

Verduurzaming

Maar we doen nog zoveel meer aan verduurzaming binnen onze gemeente. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan

  • alle straatverlichting die de afgelopen jaren vervangen is door LED verlichting met een slimme technologie;
  • de gemeentewerf die verbouwd en verduurzaamd is;
  • de gemeentelijke verduurzamingsregeling. Voor inwoners met een al wat oudere koopwoning bieden wij een regeling aan met als gewenst resultaat een verduurzaamde woning met meer comfort zonder een grote investering te hoeven doen, met gelijkblijvende of zelfs lagere maandlasten.

Ook wil ik in dit licht, Duurzaam Montfoort, die actief is in onze gemeente, graag noemen. Zo hebben we niet alleen een klimaatburgemeester, maar mocht ik ook vorig jaar een jeugdklimaatburgemeester samen met zijn Raad installeren. De jeugdklimaatburgemeester Boris heeft samen met zijn Raad en vele enthousiastelingen gewerkt aan groene en schone oplossingen voor onze gemeente. Het was echt fantastisch om hun betrokkenheid creativiteit en vindingrijkheid te zien!

Koninklijke onderscheiding

Afgelopen jaar heb ik twee inwoners koninklijk mogen onderscheiden. Nogmaals van harte gefeliciteerd mevrouw (Marieke) Lejeune-Koster en de heer (Hans) Bakker.

Ereburgers

Eerder in die maand april mocht ik de heren Ben Brand en Leendert Scheel al benoemen tot ereburger van de gemeente Montfoort. Beide heren hebben een onmiskenbare belangrijke rol voor de gemeente Montfoort vervuld. Het was mooi om te zien hoe blij en verrast zij waren met benoeming.

Overlijden Jan Vlaar

Helaas hebben we vorig jaar ook dierbaren uit ons midden verloren. Dierbaren die niet meer in leven zijn, maar wel een leven nalaten en die in ons hart blijven. Eén persoon in het bijzonder wil ik graag memoreren. Oud-wethouder Jan Vlaar die eind mei vorig jaar is komen te overlijden. Eerder had hij vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden moeten neerleggen; we dachten en hoopten toen dat het tijdelijk zou zijn. We verliezen in hem een aimabele man met een groot hart voor Montfoort en Linschoten. Hoe mooi is het dat hij in zijn laatste maanden nog heeft kunnen meewerken aan zijn eigen Levensboek, waaruit zijn brede maatschappelijke betrokkenheid, valt op te maken.

Die brede maatschappelijke betrokkenheid zie ik bij velen van u. Het maakt dat in de gemeente veel activiteiten en evenementen worden georganiseerd met heel veel vrijwilligers. Echt hartverwarmend om te zien. Aan oud en jong wordt gedacht. Of je nu in Linschoten of in Montfoort woont, solidariteit en verbondenheid is het fundament van onze gemeenschap. Niet alleen tussen inwoners maar ook tussen ondernemers. Het maakt dat ik het nog steeds een groot voorrecht vind om uw burgemeester te mogen zijn.

Oudjaarsnacht en route met de politie

Mijn nieuwjaar begon in gezelschap van onze wijkagent en zijn collega’s. Oudjaarsnacht heb ik meegedraaid in de nachtdienst van de politie. Veel zwaar vuurwerk maar verder verliep Oud en Nieuw dit jaar relatief rustig en was het zelfs mogelijk om hier en daar met elkaar in gesprek te gaan en elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik heb grote bewondering voor onze politiemensen. Er is maar beperkte capaciteit en als je dan ziet hoe vaak het afgelopen jaar een beroep op hen is gedaan. Dit als gevolg van toegenomen polarisatie, demonstraties, bewaken en beveiligen, en nu dan weer met Oud en Nieuw. Dit in combinatie met de onaanvaardbare toenemende agressie tegen hulpverleners. Realiseert u zich wat dat ook betekent voor hun privéleven en thuisfront. Niet alleen voor de politie, maar voor alle hulpverleners zoals de boa’s, brandweer en geneeskundige dienst, wil ik hier dan ook mijn grote waardering uitspreken. Familie en vrienden wachten thuis vaak in spanning af tot de dienst erop zit en ze weer veilig thuiskomen. Daar mogen we best wat meer bij stilstaan.

Bibliotheek, QR-fit, speeltuinen en binnenstad Montfoort

Hoe fijn is het dat we zowel in Linschoten als in Montfoort weer volwaardige bibliotheken hebben. De dienstverlening is zoveel meer dan het uitlenen van boeken voor leesplezier. Het is een ontmoetingsplek geworden en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Met dank aan de vele vrijwilligers en de SWOM. Wist u overigens dat we er in beide kernen een leuke activiteit bij hebben! De QR-FIT beweegroute! Dit door de enthousiaste inzet van de buurtsportcoaches. Ik neem aan dat u de app al op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Elke dag een nieuwe workout en het niveau mag u zelf kiezen. Dus geen excuus, iedereen kan meedoen! Ik daag u uit! Voor de jonge kinderen is er overigens ook steeds meer speelplezier. Er zijn maar liefst 21 speeltuintjes de afgelopen periode opgeknapt en ingericht. Daarbij was het bijzonder leuk de spontane reacties van inwoners te ervaren.

Kindcentrum Montfoort

Er is het afgelopen jaar keihard gewerkt aan het nieuwe kindcentrum; een mooi speels gebouw dat straks onderdak biedt aan bijna 600 kinderen. Een echte aanwinst voor Montfoort. De verhuizing, volgt de komende maanden. Ondertussen wordt nog gewerkt aan de openbare ruimte en de inrichting van het schoolplein. Verder wordt de Parklaan als fietsstraat ingericht, waar auto ’s straks te gast zijn. Dit betekent ook dat het gebouw aan de Van Damstraat vrijkomt. We willen hier graag plek bieden aan jongeren en ouderen die zorg gerelateerde aandacht nodig hebben. Zo kunnen ook inwoners die behoefte hebben 24 uurs ondersteuning, blijven wonen in onze mooie gemeente.

Binnenstad Montfoort

Het zal u niet zijn ontgaan. De binnenstad van Montfoort ligt al enkele maanden op de schop. Met de herinrichting van de Hofstraat, Om ’t Hof en het Hofplein komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Naar verwachting zijn begin dit jaar de werkzaamheden afgerond. Maar het ziet het er nu al mooi uit!

Brugwachtershuisje

Fijn om hier te kunnen melden dat ook het brugwachtershuisje weer op zijn oude plek terugkomt bij de Montfoortse draaibrug. De sluiswachters (hoe gaaf is dat) gaan het huisje opknappen zodat het weer op zijn oude plek teruggeplaatst kan worden en gebruikt kan worden voor meerdere functies.

Afronding

Dames en heren, ik ga afronden.

Ik hoop dat ik aan u heb weten over te brengen dat de gemeente Montfoort misschien wel een van de beste plekken is om te wonen. Dat wij hier met elkaar de schouders eronder zetten. Dat wij een gemeente willen zijn met een gemeenteraad, college en medewerkers met een luisterend oor en dat wij samen met u het verschil willen maken.

Dames en heren, dank voor al uw inzet en betrokkenheid en ik hoop dat wij ook dit jaar weer op elkaar mogen rekenen. Laten wij toosten op een hoopvol, voorspoedig en gezond 2024!