Burgemeester over ondermijnende criminaliteit

Beste inwoners,

Ondermijning: u heeft er misschien wel eens over gehoord of gelezen. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en dienstverleners. U kunt hierbij denken aan geld witwassen, drugshandel, vastgoedfraude en illegale hennepteelt. Het is een onzichtbare vorm van criminaliteit, die zorgt voor onveilige situaties.

Onzichtbaar

Hoewel het op het eerste gezicht een ver-van-ons-bed-show lijkt, gebeurt het in onze gemeente ook.  Zonder het meteen door te hebben, kunt u te maken krijgen met ondermijning. De signalen van criminele activiteiten zijn vaak onzichtbaar.

In deze week tegen georganiseerde criminaliteit vraag ik, samen met politie en justitie, uw bijzondere aandacht voor de signalen die op ondermijning kunnen wijzen, zoals

  • drugsafval op straat
  • afgeplakte ramen of deuren,
  • acetongeur,
  • aanloop op vreemde tijdstippen,
  • een pand dat onbewoond lijkt,

Ik vraag u alert te zijn en een melding bij de politie te maken als u deze signalen herkent of iets verdachts ziet.

Preventie

Als gemeente nemen we al verschillende maatregelen tegen ondermijning. Zo vinden er regelmatig integrale controles plaats en worden vergunningsaanvragen zo nodig grondig gecontroleerd. Liever nog zijn we preventief bezig en geeft de gemeente voorlichting aan ondernemers en agrariërs. Daarnaast wil de gemeente jongeren, die onbedoeld in de problemen raken, helpen een ander pad op te gaan.

Samenwerken

Ons doel, die van politie, justitie en gemeente, is om de weerbaarheid van u als inwoner en ondernemer te vergroten en criminele samenwerkingen terug te dringen. We willen de kwetsbaarheid van jongeren, buurten, ondernemers voor ondermijning verminderen.

Kijk niet weg

Daarom vraag ik u: kijk niet weg als u iets verdachts ziet of hoort. We hebben elkaar nodig onze gemeente veilig te houden. Maak melding bij de wijkagenten René Reurings of Kevin Bos via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Door uw kennis te delen kunnen zij criminaliteit tegengaan.
 

Petra van Hartskamp
Burgemeester

foto burgemeester en wijkagenten voor stadhuis