Stadspark Montfoort en Ecopark Linschoten krijgen natuurspeelplaats

We hebben in Montfoort en Linschoten een QR-Fit- en beleefroute. Als onderdeel van deze route wordt gestart met de aanleg van natuurspeelplaatsen in Montfoort en Linschoten.

In Montfoort komt deze speelplaats in het Stadspark. In Linschoten start Linschoten Natuurlijk binnenkort met de realisatie van de speelplaats in het Ecopark in Linschoten. De naam is op een unieke wijze gekozen. Het wordt: Het Banjerveld.

QR-Fit- en beleefroute

Dit is een initiatief van Montfoort Vitaal in samenwerking met gemeente Montfoort. Met deze beweegroute kan iedereen op een unieke manier in beweging komen en genieten van de mooie omgeving. Het idee op voorhand was om de route te blijven uitbreiden. Het ontwikkelen van een
natuurspeelplaats in het stadspark in Montfoort en Ecopark in Linschoten is hier onderdeel van.

Natuurspeelplaats Linschoten_defNatuurspeelplaats Linschoten

De ontwikkeling van deze natuurspeelplaats is een initiatief van Linschoten Natuurlijk. In het Ecopark heeft de gemeente een perceel gras waar deze speelplaats gemaakt wordt.

Ontwerp

Een werkgroep van Linschoten Natuurlijk heeft plannen gemaakt voor de natuurspeelplaats. Dit plan is op Burendag aan de Linschotenaren gepresenteerd en voorgelegd aan de leerlingenraden van de basisscholen. Op basis van de feedback is het definitieve plan opgesteld. Het wordt een speelplaats van natuurlijke materialen waar de kinderen kunnen rennen, klimmen, bouwen en naar hartenlust kunnen experimenteren.

De afbeelding rechts geeft een impressie van de Natuurspeelplaats in Linschoten © eibe Benelux B.V.

Aanleg

De verwachting is dat de werkzaamheden voor de aanleg hiervan op 11 maart a.s. starten. De bedoeling is dat kinderen hier in de meivakantie lekker kunnen spelen.

Naamwedstrijd

Hoe leuk is het dat de naam door kinderen is gekozen. Linschoten Natuurlijk heeft samen met de basisscholen in Linschoten een naamwedstrijd gehouden. Uit de 120 inzendingen heeft de Jeugdklimaatraad de meest pakkende naam gekozen: Het Banjerveld. Leerlingen van Yuverta ontwerpen en maken een informatiebord waarop deze naam
een prominente plaats krijgt.

Natuurspeelplaats Montfoort

De ontwikkeling van deze natuurspeelplaats is een samenwerking tussen het Streekfonds Lopikerwaarden, Montfoort Vitaal en de gemeente Montfoort. 

Ontwerp

Kinderen uit Montfoort hebben over het ontwerp meegedacht. Hun ideeën en input zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Er komt een Kasteel Montfoort. Ook deze speelplaats wordt gemaakt van natuurlijke materialen, waaronder wilgen, hout, bomen en stenen.

Aanleg

In februari zijn al een wilgentenenmuur en -boog geplaatst, die door Mandenmakerij Broedkorf gemaakt zijn. Vanaf 22 april worden andere speeltoestellen en -elementen geplaatst. De verwachting is dat ook hier kinderen in de meivakantie kunnen spelen.