Start bouw 210 woningen De Bleek fase 1 komt voorzichtig in zicht

In december 2023 stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestemmingsplan van De Bleek fase 1 in Montfoort. Ook ondertekenden de gemeente en projectontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) een samenwerkingsovereenkomst.

24.04.26 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst De Bleek door BPD en gemeente MontfoortBeide stappen zorgen ervoor dat we weer een stap dichterbij het bouwen van 210 woningen voor het plangebied aan De Bleek zijn. Verder kan vanaf nu ook ingeschreven worden op de officiële aanmeldlijst van BPD voor geïnteresseerden in een koopwoning.

In De Bleek fase 1 komen 210 woningen aan de zuidkant van het plangebied, vlakbij de Tiendweg. Tweederde van de woningen in fase 1 valt binnen het segment betaalbaar. Er komen ongeveer 65 sociale huurwoningen, ongeveer 70 koopwoningen tot 390.000 euro v.o.n. of huur tot circa 1.100 euro per maand. De overige ongeveer 75 woningen worden in het segment boven 390.000 euro gerealiseerd. Prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2024.

Samenwerkingsovereenkomst

Recent ondertekenden Rob Jonkers, wethouder Ruimtelijke Ordening, en Esther Agricola, regiodirecteur Noord-West bij projectontwikkelaar BPD, de samenwerkingsovereenkomst voor De Bleek fase 1. Hiermee is de intentie om samen te werken omgezet in een definitieve samenwerking voor dit project.

Planning

Nadat de gemeenteraad in december vorig jaar unaniem instemde met het bestemmingsplan, lag het plan zes weken ter inzage. Naar aanleiding hiervan is een aantal beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. Als de uitspraak door de Raad van State gedaan is, kunnen we aangeven hoe het vervolg en realistische planning er voor dit project uit zien. Wanneer de Raad van State uitspraak doet, daar hebben we geen invloed op.

Wethouder Jonkers: “We hebben veel woningzoekenden in onze gemeente. Daarom is het fijn dat we weer een stap dichterbij de realisatie van 210 woningen zijn. En dat onze inwoners zich vanaf nu officieel aan kunnen melden als geïnteresseerde voor een koopwoning. We wachten nu eerst af wanneer de Raad van State uitspraak doet, voordat we meer kunnen zeggen over de planning waaronder de verwachte startdatum voor de bouw van de woningen.“

Naam woningbouwproject bekend

Projectontwikkelaar BPD heeft ‘Valkenweide’ als naam voor hun woningbouwproject aan De Bleek gekozen. Bij de keuze voor de naam is gezocht naar iets dat kenmerkend is voor Montfoort. Het is een verwijzing naar de dichtbij gelegen historische stadsmolen en de agrarische landerijen waar de woningen straks gerealiseerd worden.

Officiële aanmeldlijst voor woningen Valkenweide staat online

Bent u geïnteresseerd in een koopwoning in het project Valkenweide? Dan is het vanaf nu mogelijk om u in te schrijven als geïnteresseerde op de officiële aanmeldlijst van BPD. Dit kan via www.nieuwbouw-valkenweide.nl. De volgorde van aanmelding kan straks worden gebruikt bij de toewijzing van de woningen.