Tijdelijk antikraakbewoning in leegstaande school Van Damstraat

De drie basisscholen aan de G. van Damstraat zijn pas verhuisd naar het gloednieuwe Kindcentrum aan de Parklaan. Door de verhuizing staat het verouderde schoolgebouw momenteel leeg en wordt het geschikt gemaakt voor tijdelijk antikraakbewoning.

De gemeenteraad heeft eind 2021 besloten dat de locatie een maatschappelijk doel krijgt. De gemeente hierover in gesprek met partijen die zich richten op woningen voor jongeren die begeleiding nodig hebben (bij het wonen) en op woningen voor ouderen met een zorgvraag. Naar verwachting is  hierover in het tweede kwartaal meer bekend. De locatie is niet beschikbaar voor opvang en huisvesting van ontheemden, asielzoekers en of statushouders; dat geldt voor zowel het verouderde schoolgebouw als ook voor de toekomstige ontwikkeling.

Slopen na onderzoek naar vleermuizen

Voor de toekomstige ontwikkeling naar (maatschappelijke) woningbouw is het nodig het gebouw te slopen. Voordat we deze stap kunnen nemen, is een ecologisch onderzoek verplicht om te kijken of er vleermuizen zijn. Vleermuizen zijn beschermde dieren en de wet Natuurbescherming schrijft voor dat vleermuizen niet zomaar gestoord mogen worden.

Vleermuizenonderzoek duurt van april tot oktober

Het onderzoek naar vleermuizen gebeurt van april tot en met oktober dit jaar. Dit is in deze periode nodig, omdat vleermuizen specifieke leefgewoonten hebben die seizoensgebonden zijn. Het onderzoek moet daarom gedurende verschillende seizoenen worden uitgevoerd om een volledig beeld te krijgen van hun aanwezigheid en activiteit in het gebied. Bovendien is het belangrijk om het onderzoek uit te voeren wanneer vleermuizen actief zijn.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen vleermuizen zijn, dan kan worden overgegaan tot sloop van het gebouw. Zijn er wel vleermuizen, dan zijn maatregelen nodig om hun verblijfsgebied te beschermen.

Tijdelijke bestemming: anti-kraak

Zolang slopen nog niet kan, krijgt het gebouw tijdelijk de bestemming voor antikraak bewoning. De gemeente gaat hiervoor een overeenkomst aan met Gapph Vastgoed. Gapph zal het gebouw geschikt maken voor maximaal 12 bewoners in het totale pand. Op deze manier voorkomen we langdurige leegstand en bieden we tegelijkertijd een vorm van beveiliging voor het gebouw.

Gapph stelt voorwaarden aan wie hier kunnen komen wonen met eventueel aanvullende voorwaarden vanuit de gemeente.

Meer informatie over de herontwikkeling op de Van Damstraat leest u op  www.montfoort.nl/vandamstraat