Tijdelijke afsluiting fietspad tussen Blokland en Stuivenbergweg toch niet nodig

Gasunie legt een nieuwe gasleiding aan. Deze leiding loopt vanaf Utrecht onder andere door Montfoort, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden. De leiding eindigt bij het regelstation in Hoornaar.

UPDATE 23-5-2024: Gasunie sluit het fietspad tussen de Stuivenbergweg in IJsselstein en Blokland in Montfoort NIET af. Waar het fietspad opgebroken is door de werkzaamheden, is een tijdelijke brug aangelegd. Naar verwachting maken fietsers en wandelaars tot eind augustus gebruik van deze tijdelijke brug.

Waarom is deze gasleiding nodig?

Het kabinet heeft besloten om tegen 2030 volledig te stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. Dit betekent dat grote bedrijven moeten overstappen naar alternatieve energiebronnen. Een optie is het gebruik van hoogcalorisch gas (H-gas), dat een andere samenstelling heeft dan het gas uit Groningen. De nieuwe gasleiding is bedoeld voor het transport van H-gas dat door de energiecentrale van Eneco wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Werkzaamheden Montfoort en IJsselstein

Half april starten de werkzaamheden hiervoor in het buitengebied van Montfoort. Omdat de werkzaamheden ook in buurgemeente IJsselstein plaatsvinden, wordt het fietspad tussen de Stuivenbergweg in IJsselstein en Blokland in Montfoort van half april tot eind augustus opgebroken. 

Veel schoolgaande kinderen maken gebruik van de Knollemanshoek, Achtersloot en Stuivenbergweg in IJsselstein. Daarom is besloten dat vrachtverkeer voor de werkzaamheden buiten de spits zal rijden.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Barend Zuidbroek, adviseur Omgevingsmanagement bij Gasunie. U bereikt hem bij voorkeur per email via b.zuidbroek@gasunie.nl. Ook kunt u bellen naar 050 521 1800. Achtergrondinformatie over dit project vindt u op de website van Gasunie.

In de afbeelding onder ziet aangegeven met de roze stippellijn waar de nieuwe gasleiding komt.

4 Montfoort en IJsselstein