Informatieavond 13 maart: Toekomstplan dorpshuis De Vaart en Burgemeester de Geusplein in Linschoten

Een nieuw bruisend hart voor Linschoten, een centraal plein om samen te beleven, een dorpshuis met horeca en zalen én een functionele sporthal met nieuwe kleedkamers. Dit zijn de ingrediënten voor het  ontwerpplan van de gemeente voor het huidige dorpshuis De Vaart en het Burgemeester de Geusplein na een jarenlang en intensief participatietraject met inwoners en gebruikers. Een veelzijdig plan dat recht doet aan het in stand houden van een rijk verenigingsleven en actieve dorpskern van Linschoten.

Er wordt al jarenlang gesproken over de toekomst van het dorpshuis De Vaart en het Burgemeester de Geusplein. De grootste wens is een volledig nieuw gebouwd dorpshuis, dat ruimte biedt aan tal van gebruikers en toegankelijk is voor iedereen. In combinatie met een ruim plein als centrale ontmoetingsplek; een dorpsplein waar je samen kunt komen bij evenementen, met meer ruimte voor de markt en afgestemd op de omgeving.

Diverse plannen onderzocht

Er zijn afgelopen jaren diverse plannen bedacht, die tot op heden niet konden rekenen op voldoende draagvlak en/of financiële haalbaarheid. Eerder was er een plan met een dorpshuis aan de pleinzijde met daarboven woningen. De combinatie van dorpshuis en woningen werd niet door iedereen gewaardeerd, bleek uit reacties van Linschotenaren en woningbouwers.
Uit de raadpleging van 22 juni 2023 bleek het idee van een dorpshuis aan de parkzijde en woningen op het plein niet de wens van de Linschotenaren.

In de tussentijd heeft een werkgroep van inwoners het plan De Nieuwe Vaart ingediend. Dit plan is stedenbouwkundig, juridisch en financieel nauwkeurig bekeken. Uit het plan van de werkgroep blijkt voor de gemeente duidelijk dat de werkgroep veel inhoudelijke kennis van dit project heeft. De gemeente neemt niet het gehele plan over, maar wel inzichten en ideeën van de werkgroep en andere Linschotenaren.

Actueel plan

Het gemeentelijke plan dat er nu ligt omvat een ruim plein, met daaraan het dorpshuis met meerdere zalen en nieuwe kleedkamers. Het wordt aangesloten op de flink te renoveren sporthal, zodat die weer jaren mee kan. De verkeersveiligheid in het gebied wordt verbeterd. In dit plan houdt de gemeente rekening met wensen en ideeën van betrokken inwoners. Ook ontwikkelingen als inflatie, gestegen bouwkosten en rente en of het passend is binnen de begroting van de gemeente in de toekomst spelen hierin mee.  

Zo worden het dorpshuis en de horeca groter dan in vorige plannen het geval was. Ook kan er onder voorwaarden commerciële horeca komen. Verder wordt in het plan ruimte gereserveerd voor mogelijk toekomstige particuliere initiatieven. Te denken valt hierbij aan een winkelvoorziening, een beweegbox of een sportschool.

De gemeente beseft heel goed dat Linschotenaren de wens hebben om snel stappen te maken met de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis. Mede daarom kiest het college voor een plan zonder parkeergarage, zonder woningen en zonder verhuizing van het kinderdagverblijf en BSO.

Informatieavond 13 maart

De gemeente nodigt daarom alle inwoners uit voor een informatieavond op woensdag 13 maart a.s. om 20.00 uur in dorpshuis de Vaart.  Aanmelden kan tot 6 maart a.s. via degeusplein@montfoort.nl

Het streven is om het ontwerpplan in het 2e kwartaal aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming, zodat er voor de zomer een definitief plan ligt, wat nodig is om de ambitie om zo snel mogelijk te gaan bouwen te halen.