Vergoeding voor eigen risico zorgverzekering

Heeft u in 2023 het volledige verplichte eigen risico van uw zorgverzekering van 385 euro moeten betalen en heeft u een laag inkomen? Vraag dan nu een vergoeding van 260 euro aan.

Voorgaande jaren was er al een soortgelijke regeling. Het college van B&W heeft eind 2023 besloten om deze regeling te wijzigen. Wat houdt dit dan in? Voldoet u aan twee voorwaarden:

  • U heeft in 2023 het volledige verplichte eigen risico Zorgverzekeringswet van 385 euro moeten betalen
  • U heeft een laag inkomen 

Dan kunt u nu al een vergoeding aanvragen en wordt direct duidelijk of u in aanmerking komt. Komt u in aanmerking, dan krijgt u het bedrag van 260 euro meteen uitbetaald. U hoeft dus niet meer tot het einde van het jaar te wachten om te kijken of u in aanmerking komt voor de regeling. 

Voorwaarden

U hebt recht op de vergoeding van 260 euro als uw inkomen lager is dan 140% van de bijstandsnorm. Naar uw vermogen (spaargeld of bezittingen) wordt niet gekeken.

In de volgende gevallen kunt u een aanvraag indienen. Uw netto inkomen is lager dan:

  • 1.708 euro per maand als u alleenstaande bent in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
  • 1.897 euro per maand als u alleenstaande en gepensioneerd bent
  • 2.440 euro per maand voor een echtpaar in de leeftijd van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
  • 2.570 euro per maand voor een gepensioneerd echtpaar

Daarnaast moet u aantonen dat u het verplichte eigen risico Zorgverzekeringswet van 385 euro in 2023 volledig heeft betaald.

Aanvraag indienen

Ferm Werk voert deze regeling voor ons uit. Via www.fermwerk.nl kunt u het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming meerkosten zorg downloaden. U kunt het formulier ook telefonisch of per email opvragen via telefoonnummer 0348 497 000 of via info@fermwerk.nl. U kunt uw aanvraag tot en met 31 december 2024 indienen bij Ferm Werk.

Hulp nodig bij aanvragen?

Vindt u het lastig om het aanvraagformulier in te vullen of de gevraagde bewijsstukken te leveren? U kunt hulp krijgen bij het Sociaal Team, iedere dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur is er een inloopspreekuur.  Of neem contact op met het Sociaal Team, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 0348 469 109 of via mail info@swomontfoort.nl.