Verkiezingen voor het Europees Parlement

Burgemeester P. van HartskampBeste inwoners,

Donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. We kiezen dan de 31 Nederlandse leden die ons de komende vijf jaar mogen vertegenwoordigen.

Uw stem doet ertoe. Voor uzelf en voor de democratie. We realiseren ons niet altijd dat veel wetten die het Europees Parlement aanneemt gevolgen hebben voor ons allemaal. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het milieu, veiligheid, migratie, de rechtstaat en nog veel meer. Door te stemmen laat u weten wat u belangrijk vindt.

Breng uw stem uit in één van onze zeven stembureaus. Laat uw stem niet verloren gaan, want elke stem telt! Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u dat iemand anders namens u laten doen. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. Misschien weet u nog niet op wie u wilt stemmen. Dan kan
een bezoek aan een online kieswijzer u hierbij helpen. Op onze website kunt u hier meer informatie over vinden.

Hartelijke groet,

Burgemeester Petra van Hartskamp