Voornemen tot verkoop gronden Hofdijk

De gemeente Montfoort heeft het voornemen om een gedeelte van een perceel dat grenst aan de Hofdijk 11 in Montfoort te verkopen.

Het perceel is ongeveer 69 centiare groot. De beoogd koper komt als enige serieuze kandidaat in aanmerking voor de aankoop, omdat het te verkopen perceel grenst aan het perceel dat de beoogd koper bezit.

Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop, omdat u van mening bent ook als serieuze kandidaat in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop hiervan? Dan kunt u dit binnen 20 kalenderdagen na officiële publicatie van deze bekendmaking kenbaar maken in een kort geding bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland.

Wilt u weten om welke locatie het precies gaat of meer informatie over het voornemen tot verkoop van deze gronden? Ga dan naar de officiële publicatie van deze bekendmaking.