Werkzaamheden Korte Linschoten Westzijde

Aannemer Ploegam voert, in opdracht van gemeente Montfoort en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), werkzaamheden uit aan de oever van de Korte Linschoten tot uiterlijk 15 april 2024.

Ploegam werkt direct langs de Korte Linschoten Westzijde aan de oever van de Korte Linschoten, tussen de M.A. Reinaldaweg (N204) en de Haardijk. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Wanneer dit niet kan, zoals het vervoer van sommige materialen, vervoeren ze deze over de weg.

Voorbereiding

Ter hoogte van Korte Linschoten Westzijde 24 heeft Ploegam een werkdepot ingericht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, gaat de aannemer een aantal bomen snoeien en kappen. Alle gekapte bomen worden in de herfst opnieuw aangeplant. Ook demonteert ze tijdelijk de loopbrug ter hoogte van Korte Linschoten Westzijde 31 om de werkzaamheden vanaf het water uit te kunnen voeren.

Werkzaamheden

De huidige beschoeiing langs het water en langs de weg wordt verwijderd en vervangen voor een damwand van staal. Deze stalen damwand neemt de functie over van de huidige weg als waterkering. Na het plaatsen van de damwand vult de aannemer de grasstrook tussen de weg en het water verder aan met grond. Dit doen we met oog op de verkeersveiligheid in de toekomst. Hierdoor wordt het talud minder steil.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden gelden er, voor de veiligheid van de weggebruikers, verkeersmaatregelen. Ter hoogte van het werkvak wordt de weg gestremd voor doorgaand verkeer.