Werkzaamheden aan oevers Korte Linschoten Westzijde zijn bijna klaar

Dit project is een samenwerking tussen gemeente Montfoort en HDSR.

Bezoek werkzaamheden Korte Linschoten WestzijdeWethouder Kees van Dalen en hoogheemraad Bert de Groot brachten op woensdag 27 maart een werkbezoek aan de Korte Linschoten Westzijde. Hier zagen ze de resultaten van de werkzaamheden die aannemer Ploegam uitvoert aan de oever van de Korte Linschoten. De aannemer voert deze uit in opdracht van gemeente Montfoort en  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

De werkzaamheden lopen volgens planning. Eind januari startte Ploegam met de werkzaamheden die uiterlijk 15 april 2024 afgerond worden. Ploegam werkt direct langs de Korte Linschoten Westzijde aan de oever van de Korte Linschoten, tussen de M.A. Reinaldaweg (N204) en de Haardijk.

Stand werkzaamheden

De huidige beschoeiing langs het water en langs de weg is al voor een groot deel verwijderd en vervangen door een damwand van staal. Deze stalen damwand neemt de functie over van de huidige weg als waterkering. Na het plaatsen van de damwand vult de aannemer de berm tussen de weg en het water verder aan met grond. Dit doen we met oog op de verkeersveiligheid in de toekomst. Hierdoor wordt het talud minder steil.

Wethouder Van Dalen: “Door de unieke samenwerking tussen gemeente Montfoort en HDSR beperken we de overlast voor aanwonenden en besparen beide partijen kosten. Tijdens ons gezamenlijke bezoek zagen we dat hier vakwerk wordt geleverd met inzet van lokale ondernemers.“