Passend onderwijs

Met samenwerkingsverbanden in de regio is er passend onderwijs voor kinderen in onze gemeente die ondersteuning nodig hebben.

In onze gemeente bieden Stichting Passenderwijs  en Berséba verschillende vormen van ondersteuning aan op basisscholen.

Ernstige Dyslexie (ED)

Bij kinderen met grote leesproblemen kan er sprake zijn Ernstige Dyslexie (ED). Bij (een vermoeden van) Ernstige Dyslexie is het mogelijk dat het onderzoek hiernaar door de gemeente wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Dit geldt, bij diagnose ED, ook voor de bijbehorende behandeling. Heeft u een vermoeden dat uw kind Ernstige Dyslexie heeft? Dan kunt u zich hiervoor melden bij Passenderwijs. Hun poortwachter kijkt of een leerling voldoet aan de criteria van vergoede dyslexiezorg en geeft hierover inhoudelijk advies.