Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding.

Kan uw kind niet zelfstandig naar school door een handicap? Of door de grote afstand tussen uw huis en de school? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding voor leerlingenvervoer. U vraagt de vergoeding aan bij de gemeente.

Nieuwe aanvraag leerlingenvervoer

Indien uw aanvraag leerlingenvervoer is toegekend en u recht heeft op kilometervergoeding kunt u via onderstaande link de kilometervergoeding aanvragen.

Indienen kilometervergoeding

Hoe werkt het?
  • Vul hiervoor het aanvraagformulier leerlingenvervoer in.
  • Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • Kopie legitimatiebewijs van leerling
  • Eventueel toelaatbaarheidsverklaring
  • Inschrijfbewijs van de nieuwe school
  • Wanneer het inkomen minder is dan 27.900 euro een opgave van het verzamelinkomen

Heeft u recht op leerlingenvervoer? Dan kunt u in plaats van een vergoeding voor leerlingenvervoer kiezen voor een er ook voor kiezen kilometervergoeding. Dit kan als u uw kind met de auto naar school brengt en haalt.

  • Vul hiervoor het declaratieformulier voor het aantal kilometers dat u maakt in
Termijn

Binnen 8 weken ontvangt u bericht van de gemeente of u een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via leerlingenvervoer@montfoort.nl of 0348 476400.