Aanpak in provincie Utrecht, tijdpad en aantallen

Hoe onze gemeente opvang en huisvesting aanpakt.

Wat de Utrechtse aanpak betekent

Met alle gemeenten in de provincie Utrecht is afgesproken dat opvang van goede kwaliteit belangrijk is. Naast het aantal opvangplekken en woningen, is het belangrijk dat nieuwkomers makkelijk kunnen integreren in hun woonomgeving. Hiervoor hebben de gemeenten samen een aanpak afgesproken, de Utrechtse aanpak. Dit betekent dat gemeente kijken of gemengde woonvormen mogelijk zijn, welzijn bereikbaar is voor nieuwkomers, het aantal plekken past bij de omgeving, er een stabiele leer- en leefomgeving is voor kinderen, samenwerking is tussen de Utrechtse gemeenten en dat gemeenten hun best doen om te zorgen voor doorstroming.

Tijdpad

Welke nieuwkomers in gemeente Montfoort zijn opgevangen en wanneer er overleg is over het opvangen van asielzoekers is in dit overzicht te vinden.

tijdlijn website nieuwkomers

Aantallen

Hieronder leest u wat onze opgave in de tijd is voor nieuwkomers:

  • In 2023 opvang Oekraïense vluhctelingen: opvang van 95 Oekraïense vluchtelingenn in particuliere opvang ontheemden (POO) en gemeentelijke opvang ontheemden (GOO).
  • In 2024 huisvesten statushouders: 40
  • In 2024 asielopvang: 92