Opvang van Oekraïners in onze gemeente

Gemeentelijke opvang en opvang door inwoners in een eigen locatie of als gastgezin.

Alle gemeenten hebben de opdracht gekregen zich in te zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Als gemeente richten we ons vooral op de noodopvang, registratie en coördinatie van de vluchtelingen. Het is hartverwarmend te ervaren dat inwoners en ondernemers in onze gemeente locaties beschikbaar willen stellen voor de opvang van de vluchtelingen. We stellen daarbij zorgvuldigheid en veiligheid voorop.

Gemeentelijke opvang

De gemeente Montfoort verzorgt verschillende vormen van opvang voor vluchtelingen:

  • langdurige noodopvanglocaties (3 tot 6 maanden);
  • wanneer nodig tijdelijke crisisopvang (maximaal 7 nachten);
  • opvang door inwoners via gastgezinnen.

Op dit moment is er voldoende ruimte voor noodopvang. 

Opvang in groepsaccommodaties 

Voormalig Rabobankpand aan de Hoogstraat 

Op 8 maart jl. heeft de Montfoortse gemeenschap 37 Oekraïense vluchtelingen verwelkomd. Het gaat om gezinnen met gehandicapte kinderen en hun begeleiders. De groep krijgt opvang in het voormalig pand van de Rabobank aan de Hoogstraat in Montfoort. Ze zijn zelf actief in scholing en verzorging. Ze hebben de steun van de hersteld hervormde gemeente, de eigenaar van het pand.

Door de acute situatie waarin de Oekraïense vluchtelingen verkeren én de directe beschikbaarheid van deze locatie, heeft de gemeente medewerking verleend om deze opvang mogelijk te maken. Met man en macht is, met vrijwilligers, gewerkt om het pand geschikt en veilig te maken voor opvang.

De samenstelling van de groep, gezinnen met gehandicapte kinderen, maakt crisisnoodopvang van maximaal zeven dagen niet geschikt. De intentie is dan ook om deze mensen voor langere tijd op te vangen in het voormalige Rabobank gebouw. Hoe lang de opvang gaat duren, is nu nog niet bekend.

IJsselveld

Op IJsselveld 20 in Montfoort is een noodopvanglocatie voor zes maanden of langer. Deze noodopvang bestaat uit een bestaand woonhuis en zes zelfstandige units met een gezamenlijke woonruimte, keuken, douches en toiletten. Er is plek voor circa 20 Oekraïners. Zij stromen vanuit de opvang bij particulieren in onze gemeente door naar een van de zelfstandige ruimten.

Vluchtelingenwerk adviseert de gemeente over de toewijzing. Ingrid Kautz is, namens de gemeente, de locatiemanager voor het reilen en zeilen van deze noodopvang. 

 

Woonruimte in onze gemeente aanbieden?

Heeft u een woonruimte die u voor een langere tijd wilt aanbieden? Neem dan contact op met de gemeente Montfoort via info@montfoort.nl.

Meer weten  over het aanbieden van woonruimte?

Neem contact op met Team Huisvesting van Montfoort Hulp Oekraïne.

Gastgezin zijn?

Het staat Oekraïners vrij om tijdelijk te logeren bij vrienden, kennissen of andere particulieren. Ze mogen een beperkte tijd visumvrij in Nederland blijven. Toch willen we als gemeente graag overzicht houden op de particuliere opvang, bijvoorbeeld om toegang tot zorg en onderwijs te kunnen regelen.

Bij particuliere opvang via een gastgezin komt veel kijken. Het gaat namelijk om een zeer kwetsbare doelgroep in een crisissituatie en het is nog niet duidelijk hoe lang mensen opvang nodig hebben. De inschatting is nu dat het kan gaan om een periode tot 6 maanden. Het is belangrijk dat u zich goed realiseert wat het voor u en uw gezinsleden betekent. Denk daarbij aan:

  • Ziet u het voor langere tijd zitten om samen in een huis te wonen?
  • Kunt u de gasten voldoende privacy en structuur bieden?
  • Hoe gaat u om met tekenen van stress, vermoeidheid en emotie van de logees?
  • Kunt u terugvallen op buren, vrienden of familie als het even niet meer gaat?
  • Bent u in staat om bij logerende kinderen een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning)?
  • Vluchtelingenwerk deelt tips voor mensen die overwegen zich aan te melden als gastgezin. Zorg bijvoorbeeld voor een sterk netwerk in uw omgeving, want samen houdt u de opvang langer vol. Bied gasten privacy en structuur en wees alert op tekenen van stress.

Wat moet ik doen als ik gastgezin wil zijn?

Schrijf u dan in via Takecarebnb en neem contact op met Team Huisvesting van Montfoort Hulp Oekraïne. Takecarebnb koppelt gastgezinnen en vluchtelingen zorgvuldig aan elkaar. En ze zorgt voor een landelijk en lokaal overzicht van de verblijfsplaatsen.

Registreren en contact

Verleent u onderdak aan Oekraïense vluchtelingen? Vergeet dan niet om de vluchtelingen te registreren bij de gemeente. Daarmee houden we als gemeente zicht op hoeveel personen hier verblijven. Registratie is ook nodig om voorzieningen, die voor u en de vluchtelingen van belang zijn, te kunnen regelen. Dat kan gaan over bijvoorbeeld verzekeringen, medische voorzieningen, scholing, maar ook over andere voorzieningen.

U kunt tijdens kantoortijden contact opnemen met ons via 0348 476400.