Opvang van asielzoekers; de Spreidingswet

Opvangen en helpen van asielzoekers.

In februari werd de Spreidingswet van kracht, die regelt dat asielzoekers gelijkmatig over Nederland worden verspreid. Asielzoekers zijn vluchtelingen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben om in Nederland te mogen blijven wonen en werken. Gemeente Montfoort heeft de opgave 92 asielzoekers op te vangen. Hieronder vallen ook acht alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers); dit zijn jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht.

Hoe pakken we dit aan?

We zoeken actief naar een geschikte locatie binnen onze gemeente voor de opvang van asielzoekers. Bij voorkeur een flexibele plek, die kan worden aangepast aan het aantal op te vangen nieuwkomers. Naast het streven de opvang van de eigen pgave na te komen, onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor samenwerking in de regio. Daarbij vinden we het erg belangrijk goed te kijken naar wat het betekent voor omwonenden, zorgverleners en vrijwilligers. En ook naar hoe we nieuwkomers mee kunnen laten doen, helpen bij het vinden van werk en leren van de Nederlandse taal. De gemeenteraad en het college nemen uiteindelijk een besluit over de geschiktheid van de locatie.

Samen met andere gemeenten

Onze gemeente overlegt regelmatig met andere gemeenten in de provincie Utrecht over de opvang van asielzoekers. De provincie maakt een plan dat in juli voorlopig en in oktober definitief wordt. In november wordt dit plan aangeboden aan de staatssecretaris. Als het provinciale plan niet voldoende plekken biedt, kan de staatssecretaris gemeenten verplichten om extra opvang te regelen. In december volgt hierover een besluit voor onze eigen gemeente. Dan weten we of, wat, waar en hoeveel mensen het betreft voor onze eigen gemeente. Als gemeente blijven we ons volop inzetten voor een prettige manier van wonen en leven voor onze inwoners in Montfoort en Linschoten. Door samen te werken, te vertrouwen op de kracht van de samenleving, te zoeken naar creatieve oplossingen gaan we deze complexe opgave aan.