Archeologie

Archeologische ontdekkingen.

In Montfoort zijn er sporen gevonden uit de Middeleeuwen (1050-1500) en Nieuwe Tijd (1500-nu). Bijvoorbeeld aardewerk en baksteenresten. Deze archeologische ontdekkingen leren iets over onze geschiedenis. We werken daarvoor samen met Lopik, Oudewater en Woerden.

Beleidsnota archeologie

In de beleidsnota archeologie staat waar de kans op een ontdekking door een archeoloog klein of groot is. Ook staat er in wanneer onderzoek verplicht is. Bijvoorbeeld als er gebouwd wordt in een gebied met een grote kans om resten te vinden. Bijvoorbeeld op plekken waar oude rivieren stroomden. De beleidsnota is belangrijk voor het maken van bestemmingsplannen. In zo’n plan leggen we vast wat de bestemming van een stuk grond is. Bijvoorbeeld voor woningen of horeca.

Meer informatie