Monumenten aanwijzen

Soms kan een woning of bouwwerk een monument worden.

Bijvoorbeeld een woning, brug of park. Bent u de eigenaar? Dan kunt u een aanvraag bij ons doen. Ook kunnen wij zelf een monument aanwijzen. Voor rijksmonumenten kunt u geen aanvraag doen. De overheid regelt dit zelf.

Wat moet ik doen

Voor het aanwijzen van uw bouwwerk als monumenten vragen wij u om de volgende gegevens:

  • architect
  • bouwstijl
  • bouwjaar
  • belangrijke eerdere bewoners
  • archeologische vondsten in of rond uw gebouw
  • belangrijke historische gebeurtenissen in of rond uw gebouw

De gegevens stuurt u op naar ons via info@montfoort.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe werkt het verder

We doen goed onderzoek naar het bouwwerk. We kijken bijvoorbeeld naar bouwstijl, materiaal, architect en geschiedenis. De Monumentencommissie bekijkt het onderzoek en adviseert de burgemeester en wethouders. Is het geschikt als monument? Dan nodigt de Monumentencommissie de eigenaar uit voor een vergadering. Een eigenaar kan altijd bezwaar maken tegen een beslissing.