Monumenten vergunning

Monumenten verbouwen, herstellen of onderhouden.

Bent u eigenaar van een gemeente- of rijksmonument? Woont in het beschermde dorpsgezicht van Linschoten? Dan heeft u misschien toestemming nodig voor onderhoud, herstel of verbouwen. Voor klein onderhoud hoeft dit niet. Bijvoorbeeld voor schilderwerk in dezelfde kleur of vervangen van ramen.

Wat moet ik doen

Voor toestemming om te onderhouden of verbouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Let op: de vergunning kost geld.

Hoe werkt het verder

Acht weken na de aanvraag hoort u of u de omgevingsvergunning krijgt. Soms wordt dit met zes weken verlengd. Beslissen wij niet binnen deze weken? Dan heeft u automatisch recht op de vergunning. Iedereen kan bezwaar maken tegen de beslissing.

Soms vragen wij advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Gedeputeerde Staten. Bijvoorbeeld bij het slopen van (een deel van) het monument. Het duurt dan langer voordat u iets van ons hoort: 26 weken na de aanvraag. Soms wordt dit nog met zes weken verlengd.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@montfoort.nl.