Sportaanbieders

Activiteiten en ondersteuning om te sporten en te bewegen.

We zijn trots op onze verenigingen en vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat iedereen veilig en met plezier sport. Er zijn verschillende clubs, verenigingen en buurtsportcoaches in onze gemeente.

Activiteiten sportaanbieders

Veel clubs en verenigingen organiseren activiteiten om te sporten en te bewegen. Een overzicht vindt u op www.actiefinmontfoort.nl. Via de website schrijft u zich in om mee te doen. Heeft uw vereniging een activiteit? Meld dit ook op de website.

De buurtsportcoaches organiseren activiteiten om te sporten en bewegen voor kinderen en ouderen. Dit doen ze samen met scholen, zorgorganisaties en verenigingen. Meer informatie vindt u op www.montfoortvitaal.nl.

Ondersteuning sportaanbieders

Onze gemeente heeft veel contact met clubs en verenigingen. We helpen bijvoorbeeld met opleidingen voor trainers of bestuurders. Of we geven advies over leden en vrijwilligers. Heeft uw club of vereniging interesse? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op via info@montfoort.nl.