Concept subsidieoverzicht 2024 ter inzage

Het college van B&W heeft op 27 juni het concept subsidieoverzicht 2024 vastgesteld. Het concept subsidieoverzicht 2024 ligt van 28 juni t/m 8 augustus 2023 ter inzage.

Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen. Het concept subsidieoverzicht 2024 is digitaal beschikbaar en ligt bij de balie in het Huis van Montfoort. In het concept subsiedieoverzicht 2024 staat welk subsidiebedrag het college in 2024 aan de subsidieaanvragers wil toekennen.

Zienswijze

Bent u het als aanvrager niet eens met het voorlopig besluit op uw aanvraag? Dan kunt u in de periode waarop het concept subsidieoverzicht 2024 ter inzage ligt een zienswijze indienen. Deze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. 

Uw zienswijze moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

  • Uw naam en adres
  • De dagtekening
  • Het onderwerp waar u een zienswijze op indient
  • De onderbouwing van de zienswijze

U kunt de ondertekende stukken ook mailen naar subsidie@montfoort.nl onder vermelding van ‘zienswijze subsidieaanvraag 2024’. Aan de hand van de zienswijze(n) kan het college het voorlopig besluit op de aanvraag herzien.

Definitief subsidieoverzicht 2024

Het concept subsidieoverzicht wordt in november 2023 vastgesteld, als de gemeenteraad de begroting voor 2024 vaststelt. Daarmee wordt het subsidieoverzicht definitief. De subsidieaanvragers ontvangen in december 2023 een brief met het besluit van de gemeente met de subsidietoekenning voor 2024.