Incidentele subsidie aanvragen

Vergoeding voor een activiteit in onze gemeente die kort duurt en één keer plaats vindt.

Heeft u ook een goed idee voor de Montfoortse of Linschotense samenleving? Het kan zijn dat u recht op subsidie heeft. Zo heeft de gemeente incidentele subsidies. Dit zijn vergoedingen voor een activiteit in onze gemeente die kort duurt en één keer plaats vindt.

Een aanvraag voor incidentele subsidie dient u in bij de gemeente. De aanvraag dient u uiterlijk 8 weken voordat deze plaatsvindt in.

Aanvragen incidentele subsidie Aanvragen incidentele subsidie zonder digi-d

Hoe werkt het?
 • Vul het digitale aanvraagformulier in
 • U voegt de volgende documenten bij de aanvraag:
  • Een beschrijving van de activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt.
  • De doelen en resultaten die u probeert te halen met deze activiteit.
  • De begroting van uw organisatie. Dit is een financiële inschatting van de inkomsten en kosten.
  • Een balans over het voorgaande jaar. Dit is wat er het afgelopen jaar aan inkomsten en uitgaven zijn geweest en wat er aan het einde aan tekort of overschot was.
  • Organisatiegegevens: een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag en de jaarrekening.
 • Bent u een bedrijf, en dus geen vereniging of stichting? Dan moet u ook aan de volgende eisen voldoen:
  • een opgave van alle subsidies, vergoedingen die u heeft aangevraagd of gaat aanvragen
  • een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).
Voorwaarden
Vaststelling incidentele subsidie

Hoe we uw aanvraag beoordelen, hangt af van het bedrag wat u vraagt.

Subsidies tot € 7.500,-

Bij subsidies tot dit bedrag hoeft u later niet uit te leggen hoe u het heeft gebruikt. Wel kunnen we een controle uitvoeren door een steekproef.