Structurele subsidie aanvragen

Vergoeding voor een activiteit in onze gemeente die langere tijd duurt en elk jaar terug keert.

Heeft u ook een goed idee voor de Montfoortse of Linschotense samenleving? Het kan zijn dat u recht op subsidie heeft. Zo heeft de gemeente structurele subsidies. Dit zijn vergoedingen voor een activiteit in onze gemeente die elk jaar terug keert.

Een aanvraag voor structurele subsidie dient u in bij de gemeente. De aanvraag dient u uiterlijk vóór 7 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteit plaats vindt in. Dit betekent dat u de aanvraag voor 2024 vóór 7 april 2023 moet indienen. De uiterlijke indiendatum was eerst 1 april en is verlengd tot 7 april a.s. Hieronder vindt u de link naar het digitale aanvraagformulier. Mocht het aanvragen via deze weg niet lukken, dan verzoeken we u de aanvraag, zonder Digi D in te sturen. Hiervoor maken we een webformulier en verwachten dit formulier uiterlijk 31 maart gereed te hebben op deze pagina. 

Aanvragen structurele subsidie

Hoe werkt het?
 • Vul het digitale aanvraagformulier in
 • U voegt de volgende documenten bij de aanvraag:
  • Een beschrijving van de activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt.
  • De doelen en resultaten die u probeert te halen met deze activiteit.
  • De begroting van uw organisatie. Dit is een financiële inschatting van de inkomsten en kosten.
  • Een balans over het voorgaande jaar. Dit is wat er het afgelopen jaar aan inkomsten en uitgaven zijn geweest en wat er aan het einde aan tekort of overschot was.
  • Organisatiegegevens: een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag en de jaarrekening.
Voorwaarden
Vaststelling structurele subsidie

Na ontvangst van uw aanvraag zullen we eerst kijken of u alle benodigde informatie heeft opgestuurd. Als dat zo is zullen we beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in het subsidiebeleid. Na deze beoordeling ontvangt u in het laatste kwartaal van dit jaar per post een besluit, waarin wordt uitgelegd waarom we de subsidie afwijzen of toewijzen. Bij toewijzing betalen we de subsidie ook in het laatste kwartaal van dit jaar uit.

Subsidies tot € 7.500,-

Subsidies tot dit bedrag worden direct vastgesteld. U hoeft later niet uit te leggen hoe u dit bedrag heeft gebruikt. Wel kunnen we een controle uitvoeren door een steekproef.

Subsidie boven € 7.500,-

U moet uitleggen hoe u dit bedrag heeft gebruikt voor de activiteit. Dit doet u vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend. U moet hiervoor de volgende documenten laten zien:

 • Een verslag over de inhoud van de activiteit(e) om aan te tonen dat deze plaats gevonden heeft
 • Een overzicht van de activiteit(en) met daarbij de kosten en inkomsten (balans inclusief toelichting en financieel verslag of jaarrekening)
 • Een accountantsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant

De gemeente controleert of het subsidiegeld is besteed aan de afgesproken activiteit. Als de uitkomst van de controle negatief is, kan de gemeente besluiten de subsidie (gedeeltelijk) terug te eisen.