Brandbeheersing

Een bedrijf of instelling moet een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart hebben.

In een aanvals- of bereikbaarheidsplan staan gegevens over uw bedrijf en het gebouw waar uw bedrijf in zit. Deze gegevens heeft de brandweer nodig om snel en goed te helpen bij een brand. Een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart maakt u altijd samen met de brandweer.

Hoe kan ik een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart (laten) maken?

De brandweer neemt contact met u op. Meestal gebeurt dit als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een wijziging in uw bedrijf meldt bij de gemeente. U kunt ook zelf de brandweer benaderen om u te helpen met deze plannen. Ook als u het aanvalsplan of de bereikbaarheidskaart moet aanpassen, doet u dit samen met de brandweer.