Ramp of crisis

Meer informatie wat u moet doen bij rampen of zware ongevallen.

De kans dat  een grote ramp uitbreekt of een zwaar ongeval bij u in de buurt gebeurt, is klein. Als het wel gebeurt, hoort u dit  de sirene meerdere malen achter elkaar. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender RTV Utrecht.

Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies worden  de sirenes getest.. Hoort u de sirene op dit tijdstip, dan weet u dat er niets aan de hand is.

Wat moet ik doen bij rampen en zware ongevallen?

Meld u aan voor NL-Alert. Via NL-Alert informeert de overheid u over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel. Is er een grote ramp, dan hoort u ook gewoon de sirene.

A. Ga naar binnen als de sirene gaat

 • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
 • Sluit onmiddellijk alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit.
 • Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen.
 • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.

B. Zet de radio of tv aan

 • Luister naar de rampenzender Radio M (Utrecht). Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep op radio of tv. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1.
 • Kijk op www.crisis.nl. Tijdens een noodsituatie vindt u hier alle informatie over de ramp.

C. Als u huis en omgeving moet verlaten

 • Sluit gas, water en licht af.
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
 • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

D. Vervoer

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekendgemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
 • Reist u met het openbaar vervoer, dan hoort u via de regionale zender op welke manier u reist en waar de opstapplaatsen zijn.
 • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren regelt de leiding van de instellingen waar deze personen verblijven speciaal vervoer.
Wat moet ik niét doen bij sirene?

Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dit niet aan en het heeft  gevolgen voor het op gang komen van de hulpverlening. Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.