Veiligheidsregio Utrecht

Onze gemeente is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Meer informatie vindt u op de website van de VRU.