Betoging of manifestatie houden

Meld dit tijdig bij de gemeente.

Iedereen in Nederland mag op openbare plekken een manifestatie houden, wat de inhoud dan ook is. Zoals een demonstratie, betoging, vergadering of andere openbare bijeenkomst. U informeert de gemeente tijdig over uw plannen, omdat de gemeente de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie handhaaft. Hiervoor stuurt u een email naar info@montfoort.nl.

Voorwaarden

De betoging of manifestatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U verstoort de openbare orde niet
  • U brengt de veiligheid van burgers niet in gevaar