Collecte- of wervingsvergunning

Voor een openbare collecte, verkoop van goederen en werven van donateurs aan de deur vraagt u een vergunning aan.

Voor een openbare collecte heeft u een collectevergunning nodig. Wilt u goederen aan de deur verkopen, zoals kaarten, bloemen, kalenders en etens- en drinkwaren? Of wilt u donateurs werven door langs de deuren te gaan? Hiervoor vraagt u een wervingsvergunning aan.

Een instantie kan op verschillende manieren haar vergunning regelen:

  • een (doorlopende) collectevergunning via het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
  • een collectevergunning via de gemeente (als deze instantie geen collectevergunning van het CBF heeft
  • een wervingsvergunning via het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
  • een wervingsvergunning via de gemeente

Vraag hier uw collecte- of wervingsvergunning aan via de gemeente

De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor een liefdadig of goed doel bestemd zijn.

Voorwaarden

Wanneer is geen vergunning nodig

  • Voor een collecte of werving in besloten kring;
  • Als de instelling is opgenomen in het vastgestelde collecte en wervingsrooster én de instelling aan de opgegeven voorwaarden voldoet én de collecte plaatsvindt binnen de periode die is aangewezen door het Centraal Bureau Fondsenwerving;
  • Voor een plaatselijke instelling die een collecte houdt of producten verkoopt, waarbij de opbrengst voor diezelfde instelling is. De collecte moet gehouden worden in de vrije periode die is vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wanneer is wel een vergunning nodig

Kosten

Collecte- of wervingsvergunning: € 51,70

Termijn

U ontvangt binnen 4 weken bericht of u de vergunning krijgt.​