Alcohol schenken tijdens een evenement

Hiervoor vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een evenement vanuit een tappunt dat geplaatst is op het evenemententerrein, is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet vereist.

Vraag hier uw ontheffing schenken zwak alcoholische dranken aan

Hoe werkt het?

U vraagt de ontheffing online aan bij de gemeente. Voeg bij de aanvraag de volgende documenten bij:

  • Het diploma van sociale hygiëne van elke leidinggevende
  • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende
Kosten

Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken (artikel 35): € 68,65